O nama

Farmavita d.o.o. Sarajevo uspješno posluje još od 1991. godine kao jedna od prvih privatnih veledrogerija na domaćem tržištu. U 2005. godini Farmavita ulazi u dugoročni projekat proizvodnje vlastitih generičkih lijekova u saradnji sa renomiranim ino - partnerima, što je i strateško opredjeljenje u nadolazećim godinama. Takav diverzificirani koncept je omogućio uspješnju koegzistenciju dva poslovna segmenta; proizvodnog i veledrogerijskog.

Proizvodno-poslovni rast i razvoj je u proteklom periodu praćen i značajnim infrastrukturnim ulaganjima. Izgrađeni su i puštejni u rad optimalni proizvodni i kontrolno-analitičkih kapaciteti u skladu sa smjernicama GMP. Uspostavljen je sistem upravljanja kvalitetom usklađen sa principima svjetski harmonizirane farmaceutske regulative. Kao potvrdu uspješnog provođenja svih poslovnih procesa u skladu sa strogim smjernicama GMP standarda, te zahtjevima međunarodnog standarda za upravljanje kvalitetom ISO 9001:2008, Farmavita posjeduje GMP certifikat i Certifikat ISO 9001:2008. 

Farmavita ima jasno definirano okolinsko opredjeljenje koje je integralni dio poslovne politike. Uspostavljeni integralni sistem upravljanja opasnim otpadom i emisijama u zrak i vodu, kao i monitoring emisija, te proaktivno upravljanje svim aspektima sigurnosti i zaštite životne sredine potvrđeni su okolinskom dozvolom.  

Uporedo sa izgradnjom prostora i nabavkom opreme, zaposlen je i educiran stručni kadar. Naši zaposlenici su entuzijasti predani poslu koji kontinuirano stiču nova znanja i razmjenjuju iskustva među sobom i sa kolegama iz struke. Menadžment Farmavite želi stvoriti poticajnu radnu sredinu i omogućiti kreativnost svakog pojedinca.

Multidisciplinarni pristup, timski rad, želja za znanjem i napretkom zajednički je cilj svih uposlenih u Farmaviti. Stoga mnogo ulažemo u stalna stručna usavršavanja osoblja, što uz timski rad i dobre međuljudske odnose daje pozitivne rezultate.

Svoj doprinos društveno odgovornom poslovanju kontinuirano iskazujemo kroz podršku različitim projektima od društvenog značaja.

Upravljanje kvalitetom

Vijesti

Dileme u svakodnevnoj farmakoterapiji10.11.2015.Izazovi i dileme sa kojima se liječnici svakodnevno suočavaju u praksi
Tehnologijom i optimizacijom poboljšavamo GDP standarde distribucije04.11.2015.Optimizacija poslovnih procesa u današnjem vremenu predstavlja važan element postojanja i djelovanja neke organizacije. Kontinuirano unapređenje poslovnih procesa rezultira smanjenjem troškova, uštedu vremena, poboljšanje kvalitete i konkurentsku prednost, a samim tim i ostanak na tržištu. Stoga je za organizacije vrlo važno da se poslovni procesi provode učinkovito.