Politika kvaliteta

Naša Politika kvaliteta posvećena je unapređenju javnog zdravlja i zadovoljenja potreba zajednice u cjelini za lijekovima sigurnog kvaliteta kroz razvoj vlastite proizvodnje i distribucije;

Stoga ćemo:

  • Razvijati saradnju sa odabranim partnerima u oblasti farmaceutske industrije u cilju proizvodnje savremenih lijekova nove generacije;

  • Raditi na osiguravanju uslova proizvodnje, kontrole skladištenja, transporta i distribucije u skladu sa dobrim praksama;

  • Razvijati sposobnost uposlenikai educirati ih po savremenim standardima;

  • Pomagati transfer znanja i informacija;

  • Poticati rast i razvoj kompanije, timski rad i biti otvoren za nove ideje;

  • Razvijati poštenje i iskrene odnose sa partnerima, čuvati vlastiti integritet prema etičkim normama;

  • Istrajavati u provođenju zakonske legislative BiH da bi osigurali isporuku lijeka sigurnog kvaliteta krajnjim korisnicima;

  • Razvijati saradnju sa lokalnom zajednicom i poštivati standarde zaštite okoliša koje postavlja društvo;

Vijesti

Dileme u svakodnevnoj farmakoterapiji10.11.2015.Izazovi i dileme sa kojima se liječnici svakodnevno suočavaju u praksi
Tehnologijom i optimizacijom poboljšavamo GDP standarde distribucije04.11.2015.Optimizacija poslovnih procesa u današnjem vremenu predstavlja važan element postojanja i djelovanja neke organizacije. Kontinuirano unapređenje poslovnih procesa rezultira smanjenjem troškova, uštedu vremena, poboljšanje kvalitete i konkurentsku prednost, a samim tim i ostanak na tržištu. Stoga je za organizacije vrlo važno da se poslovni procesi provode učinkovito.