Zaštita okoliša

Farmavita posluje prema svim savremenim standardima za zaštitu okoliša, pa je i briga o okolišu opredjeljenje i dio poslovne politike.

Uspostavljen je integralni sistem upravljanj opasnim otpadom i emisijama u zrak i vodu, kao i monitoring emisija prema zahtjevima zakonske regulative i okolinske dozvole. Potvrdu ispunjenja svih zakonskih zahtjeva o smanjenju uticaja na okoliš Farmavita je dobila od Federalnog ministarstva okoliša i turizma u vidu okolinske dozvole, a krajnji cilj je certifikat prema međunarodnoj okolinskoj normi ISO 14001:2005.

Savjesno i  u skladu sa zakonskim propisima zbrinjavamo opasni otpad, te je unutar kuće regulirano prikupljanje ostalog otpada koje se plasira kao sekundarna sirovina na reciklažu. 

Vijesti

Dileme u svakodnevnoj farmakoterapiji10.11.2015.Izazovi i dileme sa kojima se liječnici svakodnevno suočavaju u praksi
Tehnologijom i optimizacijom poboljšavamo GDP standarde distribucije04.11.2015.Optimizacija poslovnih procesa u današnjem vremenu predstavlja važan element postojanja i djelovanja neke organizacije. Kontinuirano unapređenje poslovnih procesa rezultira smanjenjem troškova, uštedu vremena, poboljšanje kvalitete i konkurentsku prednost, a samim tim i ostanak na tržištu. Stoga je za organizacije vrlo važno da se poslovni procesi provode učinkovito.