Citram 10mg

Citram 10mg

filmom obložene tablete
escitalopram

N06AB10

Prije upotrebe lijeka pažljivo pročitajte ovo uputstvo.

Uputstvo nemojte bacati. Možda ćete ga htjeti ponovo pročitati.
Ako imate dodatna pitanja, posavjetujte se sa Ijekarom ili farmaceutom.
Lijek je propisan lično Vama, zato ga ne smijete davati drugima. Drugima taj lijek može štetiti, čak iako imaju simptome bolesti, koji su slični Vašima.
Ako primijetite da je neželjeni efekat lijeka postao ozbiljan ili uočite neželjeni efekat koji nije naveden u uputstvu, obavijestite o tome svog Ijekara ili farmaceuta.

 

Uputstvo sadrži:

Staje CITRAM i za šta se koristi?
Prije nego počnete uzimati CITRAM
Kako uzimati CITRAM?
Moguće nuspojave
Kako čuvati CITRAM?
Dodatne informacije

 

1. ŠTAJE CITRAM I ZA ŠTA SE KORISTI?

Djelotvorna supstanca u CITRAMU je escitalopram, a koristi se za liječenje depresije (velikih depresivnih epizoda) i anksioznih poremećaja, kao što su panični poremećaj s agorafobijom (strah od otvorenog prostora i javnih mjesta) ili bez nje, socijalni anksiozni poremećaj, generalizirani anksiozni poremećaj i opsesivno-kompulzivni poremećaj.

Escitalopram pripada skupini antidepresiva koji se nazivaju selektivni inhibitori ponovnog preuzimanja serotonina. Ti lijekovi djeluju na serotoninski sistem u mozgu povećavajući nivo serotonina. Poremećaji serotoninskog sistema se smatraju značajnim faktorom u razvoju depresije i srodnih poremećaja.

 

2. PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI CITRAM

Nemojte uzimati CITRAM:

 • ako ste preosjetljivi na escitalopram ili neki od pomoćnih sastojaka lijeka
 • ako uzimate lijekove iz skupine inhibitora monoaminooksidaze (MAO inhibitore), uključujući selegilin (koristi se za liječenje Parkinsonove bolesti), moklobemid (koristi se za liječenje depresije) i linezolid (antibiotik, lijekza liječenje bakterijskih infekcija).

Budite oprezni s CITRAMOM

Obavijestite svog Ijekara ako imate bilo kakvih zdravstvenih problema, jer će možda to trebati uzeti u obzir. Osobito je važno da obavijestite Ijekara ako:

 • imate epilepsiju. Liječenje CITRAMOM se treba prekinuti ako se pojave napadi ili se poveća njihova učestalost.
 • imate oštećenje funkcije jetre ili bubrega. Možda će biti potrebno prilagoditi dozu lijeka.
 • imate šećernu bolest. Liječenje CITRAMOM može promijeniti kontrolu šećera u krvi. Možda će biti potrebno prilagoditi doze inzulina i/ili oralnih antidijabetika.
 • ako imate smanjen nivo natrija u krvi
 • akosteskloni krvarenju ili stvaranju modrica
 • akoste u toku liječenja elektrokonvulzivnom terapijom
 • akoimatekoronarnubolestsrca.

Neki bolesnici s manično-depresivnim poremećajem mogu ući u maničnu fazu. Ona je karakterizirana neuobičajenim idejama koje se brzo izmjenjuju, neadekvatnim osjećajem sreće i pretjeranom fizičkom aktivnošću. U slučaju pojave navedenih simptoma odmah se obratite svom Ijekaru. Samoubilačke misli i pogoršanje depresije ili anksioznog poremećaja Ako bolujete od depresije ili anksioznog poremećaja, povremeno se mogu javiti misli o samoozljeđivanju ili samoubojstvu. Ovi simptomi se mogu i pojačati na početku liječenja antidepresivima, jer je potrebno određeno vrijeme, obično dvije sedmice, a ponekad i duže, da ti lijekovi počnu djelovati. Takve misli se češće javljaju:

 • ako ste već i prije razmišljali osamoozljeđivanju ili samoubojstvu,
 • u mlađih odraslih osoba. Podaci iz kliničkih ispitivanja ukazuju na povećan rizik suicidalnog ponašanja u odraslih osoba mlađih od 25 godina s psihijatrijskim poremećajima koji se liječe antidepresivima.

Ako bilo kada razmišljate o samoozljeđivanju ili samoubojstvu, odmah se javite svom Ijekaru ili u bolnicu.

Od pomoći može biti i da razgovarate s rođakom ili bliskim prijateljem o svojoj depresiji ili anksioznom poremećaju te da ih zamolite da pročitaju ovo uputstvo. Možete ih zamoliti za mišljenje da li se Vaša depresija pogoršava ili brinu li ih promjene u Vašem ponašanju.

Uzimanje CITRAMA u djece i adolescenata u dobi do 18 godina

CITRAM tablete nisu namijenjene za liječenje djece i adolescenata do 18 godina. Također je potrebno znati da u bolesnika mlađih od 18 godina prilikom uzimanja lijekova iz te skupine postoji povećan rizik nuspojava kao što su pokušaj samoubojstva, razmišljanja o samoubojstvu i neprijateljsko ponašanje (uglavnom agresivnost, otpor i bijes). Unatoč tome Ijekar može propisati CITRAM bolesnicima mlađim od 18 godina, ako procijeni da je to potrebno. Ako je Ijekar propisao CITRAM bolesniku mlađem od 18 godina, a Vi želite o tome razgovarati, molimo Vas javite se svom Ijekaru. Obavijestite svog Ijekara ako se razvije bilo koji od gore navedenih simptoma ili dođe do njihovog pogoršanja u bolesnika mlađeg od 18 godina koji se liječi CITRAMOM. Nadalje, dugoročni efekti escitaloprama na rast, sazrijevanje, razvoj mišljenja i ponašanja za tu dobnu skupinu još nisu do kraja ispitani. Uzimanje drugih lijekova s CITRAMOM

Obavijestite svog Ijekara o svim lijekovima koje uzimate ili ste nedavno uzimali, uključujući i one koje ste kupili bez recepta. Ukoliko ste zaprimljeni u bolnicu, obavijestite nadležnog Ijekara da uzimate CITRAM kao i o bilo kojim drugim lijekovima koje uzimate.

Prije primjene CITRAMA obavijestite Ijekara ako uzimate bilo koji od niže navedenih lijekova:

 • neselektivne inhibitore monoaminooksidaze (inhibitori MAO lijekovi za liječenje depresije), uključujući fenelzin, ipronijazid, izokarboksazid, nialamid i tranilcipromin. Ako ste uzimali bilo koji od navedenih lijekova,
 • potrebno je pričekati 14 dana prije započinjanja liječenja CITRAMOM. Nakon prestanka uzimanja CITRAMA liječenje navedenim lijekovima se može započeti tek nakon stanke od 7 dana.
 • reverzibilne selektivne inhibitore monoaminooksidaze (MAO-A), kao što je moklobemid (lijek za liječenje depresije)
 • ireverzibilne inhibitore MAO-B, kao što je selegilin (lijek za liječenje Parkinsonove bolesti). Prilikom istovremene primjene s CITRAMOM povećanje rizik nuspojava.
 • antibiotik linezolid
 • litij (koristi se u liječenju manično-depresivnog poremećaja) i triptofan (aminokiselina koja se mora unositi hranom)
 • imipramin i dezipramin (oba se koriste u liječenju depresije)
 • sumatriptan i slične lijekove (koristi se u liječnju migrene) te tramadol (koristi se protiv jačih bolova). Prilikom istovremene primjene s CITRAMOM povećanje rizik nuspojava.
 • cimetidin i omeprazol (lijekovi za liječenje čira na želucu), fluvoksamin (lijek za liječenje depresije), tiklopidin (koristi se u prevenciji moždanog udara). Istovremena primjena ovih lijekova može dovesti do povećanja nivoa CITRAMA u krvi.
 • gospinu travu (Hypericum perforatum)- biljni pripravakza depresiju,
 • acetilsalicilnu kiselinu i nesteroidne protuupalne lijekove (koriste se za ublažavanje bolova i za sprječavanje zgrušavanja krvi)
 • varfarin, dipiridamol i fenprokumon (lijekovi protiv zgrušavanja krvi). Vaš Ijekar će vjerovatno provjeriti vrijeme zgrušavanja prije uvođenja i prije prekida liječenja CITRAMOM, kako bi se provjerila i po potrebi prilagodila doza navedenih lijekova.
 • meflokin (lijek za liječenje malarije), bupropion (lijek za liječenje depresije). Ovi lijekovi mogu sniziti prag izbijanja epileptičkih napada.
 • neuroleptike (lijekove za liječenje šizofrenije, psihoza) zbog mogućeg rizika snižavanja praga izbijanja epileptičkih napada
 • klomipramin i nortriptilin (antidepresivi), risperidon, tioridazin i haloperidol (antipsihotici).

Možda će biti potrebno prilagoditi dozu CITRAMA.

Uzimanje hrane i pića s CITRAMOM

CITRAM se može uzimati s hranom ili bez nje.
Kao i kod mnogih drugih lijekova, kombinacija CITRAMA s alkoholom se ne preporučuje, iako se ne očekuju njihove interakcije.

Trudnoća i dojenje

Pitajte svog Ijekara ilifarmaceuta za savjet prije nego počnete koristiti bilo koji lijek.
Obavijestite svog Ijekara ako ste trudni ili namjeravate zatrudniti. Nemojte uzimati CITRAM tokom trudnoće, osim ako ste s Ijekarom porazgovarali o mogućim rizicima u odnosu na korist od liječenja.
Ako uzimate CITRAM tokom posljednja 3 mjeseca trudnoće u Vašeg novorođenčeta se mogu pojaviti sljedeći efekti: poteškoće s disanjem, plavkasta koža, napadaji, promjene tjelesne temperature, poteškoće sa sisanjem, povraćanje, nizak nivo šećera u krvi, povećan tonus mišića ili njihova mlohavost, pojačani refleksi, tremor, razdražljivost, iritabilnost, letargija, neprekidan plač, pospanost ili poteškoće sa spavanjem. Ako se u Vašeg novorođenčeta pojavi bilo koji od navedenih simptoma, odmah se obratite Ijekaru.

Ako se CITRAM uzima tokom trudnoće, njegova se primjena nikada ne smije naglo prekinuti.
Nemojte uzimati CITRAM tokom dojenja, osim ako ste s Ijekarom porazgovarali o mogućim rizicima u odnosu na korist od liječenja.

Upravljanje vozilima i mašinama

A Trigonik, lijek sa mogućim uticajem na psihofizičke sposobnosti (upozorenje prilikom upravljanja motornim vozilima i mašinama).

CITRAM može uticati na psihofizičke sposobnosti. Ne upravljajte vozilima i mašinama dok ne utvrdite kako CITRAM djeluje na Vas.

 

3. KAKO UZIMATI CITRAM?

Važno je da uzimate lijek onako kako Vam jeod redio Vaš Ijekar. Ako niste sigurni kako trebate uzimati ovaj lijek, zatražite savjet od svog Ijekara ili farmaceuta.

Odrasli Depresija

Uobičajena doza CITRAMA iznosi 10 mg jedanput na dan. Vaš Ijekar može povećati dozu do maksimalno 20 mg dnevno.

Panični poremećaj

Početna doza CITRAMA iznosi 5 mg jedanput na dan tokom sedam dana, a zatim se poveća na 10 mg na dan. Vaš Ijekar može dodatno povisiti dozu do najviše 20 mg dnevno.

Socijalni anksiozni poremećaj

Uobičajena doza je 10 mg CITRAMA jedanput na dan. Vaš Ijekar može po potrebi ili smanjiti dozu na 5 mg ili je povećati do maksimalno 20 mgdnevno.

Generalizirani anksiozni poremećaj

Uobičajena početna doza je 10 mg jedanput na dan. Vaš Ijekar može povisiti dozu do maksimalno 20 mg dnevno.

Opsesivno-kompulzivni poremećaj

Uobičajena početna doza je 10 mg jedanput na dan. Vaš Ijekar može povisiti dozu do maksimalno 20 mg dnevno.

Stariji bolesnici (iznad 65 godina)

Uobičajena početna doza je 5 mg CITRAMA jedanput na dan.

Djeca i adolescenti (mlađi od 18 godina!

Ne preporučuje se primjena CITRAMA u liječenju djece i adolescenata. Dodatne informacije potražite u poglavlju 2. Prije nego počnete uzimatiCITRAM.

Bolesnici s oštećenjem funkcije bubrega

U bolesnika s blagim ili umjerenim oštećenjem funkcije bubrega nije potrebno prilagođavati dozu. Oprez je potreban u bolesnika s teškim oštećenjem bubrežne funkcije (Cl^,manji od 30 ml/min).

Bolesnici s oštećenjem funkcije ietre

U bolesnika s blagim ili umjerenim oštećenjem funkcije jetre preporučena početna doza iznosi 5 mg na dan tokom prve dvije sedmice liječenja. Ovisno o individualnom odgovoru bolesnika, doza se može povećati na 10 mg dnevno. Potreban je oprez i pažljivo titriranje doze u bolesnika s teškim oštećenjem funkcije jetre.

Osobe spori metabolizatori CYP2C19

Bolesnicima za koje se zna da su spori metabolizatori putem enzima CYP2C19 preporučuje se početna doza od 5 mg escitaloprama dnevno tokom prve dvije sedmice liječenja. Ovisno o individualnom odgovoru bolesnika, doza se može povećati na 10 mg dnevno.

CITRAM se uzima jedanput na dan i može se uzimati s hranom ili bez nje. Tabletu progutajte s malo vode. Nemojte ih žvakati jer su gorkog okusa. Po potrebi se tablete mogu razlomiti.

Trajanje liječenja

Može proći i nekoliko sedmica prije nego se počnete osjećati bolje. Stoga nastavite uzimati CITRAM tablete čak i onda kad treba vremena da osjetite poboljšanje.

Nemojte sami mijenjati dozu lijeka bez prethodnog razgovora s Vašim Ijekarom. Nastavite uzimati CITRAM toliko dugo koliko Vam to savjetuje Ijekar. Ako prerano prekinete liječenje. Vaši simptomi se mogu vratiti. Stoga se preporučuje liječenje nastaviti najmanje 6 mjeseci nakon što se počnete osjećati bolje.

Ako ste uzeli više CITRAMA nego što ste trebali

Ako uzmete više CITRAM tableta nego što ste trebali, obratite se svom Ijekaru ili u najbližu zdravstvenu ustanovu, čak i ako nemate nikakvih tegoba. Sa sobom ponesite i ovo uputstvo ili kutiju/spremnik CITRAMA, kako bi zdravstveno osoblje znalo koji ste lijek uzeli. Neki od znakova predoziranja mogu biti: omaglica, tremor, razdražljivost, konvulzije, koma, mučnina, povraćanje, promjene srčanog ritma, snižen krvni tlak, promjene ravnoteže tekućine/elektrolita. Ako ste zaboravili uzeti CITRAM

Ako zaboravite uzeti dozu lijeka, uzmite je odmah čim se sjetite. Sljedećeg dana nastavite uzimati lijek kao obično. Nemojte uzeti dvije doze u jednom danu.

Ako prestanete uzimati CITRAM

Nemojte prestati uzimati CITRAM samo zato što se osjećate bolje. Važno je da nastavite uzimanje lijeka onoliko dugo koliko Vam je preporučio Vaš Ijekar. Nakon što je liječenje završeno, dozu CITRAMA je potrebno postupno smanjivati tokom nekoliko sedmica.

Prestanak uzimanja CITRAMA, osobito nagli, može uzrokovati simptome sustezanja. Rizik je veći ako je liječenje CITRAMOM trajalo dugo, u velikoj dozi ili se doza prebrzo smanjivala. U većine bolesnika simptomi su blagi i prolaze sami od sebe unutar dvije sedmice. Ipak, u nekih bolesnika ti simptomi mogu biti ozbiljnijeg intenziteta ili produženog trajanja (2-3 mjeseca ili duže). Ako nakon prestanka liječenja CITRAMOM razvijete teže simptome sustezanja, obavijestite o tome svog Ijekara. On Vam može savjetovati da ponovno počnete uzimati lijek, a potom još postupnije smanjivati dozu. Simptomi sustezanja uključuju: osjećaj omaglice (nesigurno držanje ili gubitak ravnoteže), trnce, pečenje i rjeđe osjet poput udara električne struje, poremećaje spavanja (živopisni snovi, noćne more, nesanica), tjeskobu, glavobolju, mučninu, znojenje (uključujući i noćno znojenje), nemir, razdražljivost, tremor (drhtanje), zbunjenost ili dezorjentaciju, emotivnost, iritabilnost, proljev, smetnje vida, lupanjesrca (palpitacije). U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom CITRAMA, obratite se svom Ijekaru ili farmaceutu.

4. MOGUĆE NUSPOJAVE

Kao i svi drugi lijekovi CITRAM može izazvati nuspojave. Nuspojave su općenito blage i obično nestaju nakon nekoliko sedmica liječenja. Mnogi od ovih efekata mogu također biti i simptomi bolesti od koje bolujete i stoga iščezavaju kad se počnete osjećati bolje.

Javite se svom Ijekaru ako tokom liječenja primijetite neku od sljedećih nuspojava:

Manje često (više od 1 na 1000 osoba, a manje od 1 na 100 osoba): neuobičajena krvarenja, uključujući gastrointestinalna krvarenja Rijetko (više od Ina 10000, a manje od 1 na 1000 osoba):

Ako se pojave otekline kože, jezika, usana ili lica, otežano disanje ili gutanje (simptomi alergijske reakcije) odmah se javite Ijekaru ili u najbližu bolnicu.

Ako imate vrućicu, razdražljivi ste, smeteni, osjećate drhtanje ili nagle kontrakcije mišića, to mogu biti znakovi rijetkog stanja koje se naziva serotoninski sindrom. U slučaju pojave navedenih simptoma, javite se svom Ijekaru.

U slučaju pojave sljedećih nuspojava odmah se javite svom Ijekaru ili u najbližu bolnicu:

otežano mokrenje, epileptički napadaji, žutilo kože i beonjača (znakovi oštećenja funkcije jetre/hepatitisa).

Uz gore navedene, zabilježene su i sljedeće nuspojave:

Vrlo često (više od 1 na 10 osoba):

- mučnina

Često (više od 1 na 100 osoba, a manje od 1 na 10 osoba):

- začepljenost ili curenje nosa (sinusitis), smanjen ili pojačan apetit, tjeskoba, uznemirenost, nenormalni snovi, poteškoće pri usnivanju, pospanost, omaglica, zijevanje, tremor, trnci po koži, proljev, zatvor, povraćanje, suhoća usta, pojačano znojenje, bolovi u mišićima i zglobovima (mialgija i artralgija), poremećaji seksualne funkcije (odgođena ejakulacija, problemi s erekcijom, smanjen seksualni nagon, a žene mogu imati teškoća u postizanju orgazma), umor, vrućica, povećana tjelesna masa.

Manje često (više od 1 na 1000 osoba, a manje od 1 na 100 osoba):

- urtikarija (koprivnjača), osip, svrbež, škrgutanje zubima, agitacija, nervoza, napadi panike, smetenost, poremećaj spavanja, poremećaji okusa, nesvjestica (sinkopa), proširene zjenice (midrijaza), smetnje vida, zvonjava u ušima (tinitus), gubitak kose, vaginalno krvarenje, smanjena tjelesna težina, ubrzan rad srca, oticanje ruku i nogu, krvarenje iz nosa.

Rijetko (više od 1 na 10000, a manje od 1 na 1000 osoba):

- agresija, depersonalizacija, halucinacije, usporen rad srca.

Učestalost nije poznata:

- misli o samoozljeđivanju ili samoubojstvu (također pogledajte i poglavlje Budite oprezni s CITRAMOM); smanjen nivo natrija u krvi (očituje se simptomima kao što su mučnina, loše osjećanje sa slabošću mišića ili smetenost; omaglica kod ustajanja zbog niskog krvnog tlaka (ortostatska hipotenzija); odstupanja u testovima jetrene funkcije (povišene vrijednosti jetrenih enzima u krvi); poremećaji pokreta (nevoljne kretnje mišića); bolna erekcija (prijapizam); poremećaji krvarenja uključujući krvarenja u kožu i sluznice i snižen nivo trombocita (trombocitopenija); iznenadno oticanje kože ili sluznica (angioedemi); povećanje količine izlučene mokraće (neprikladna sekrecija antidiuretskog hormona - ADH); mliječni sekret iz dojki u žena koje ne doje; manija.

Nadalje, poznato je da se neke nuspojave javljaju tokom primjene lijekova koji djeluju na sličan način kao i escitalopram. To su: motorički nemir (akatizija) i anoreksija.

Nus pojave klasificirane po učestalosti i organskim sistemima:
 

  Vrlo često Česta Manje često Rijetko Učestalost nije poznata
Pretrage   Povećanje tjelesne mase Smanjenje tjelesne mase   Odstupanja u testovima jetrene funkdje
Srčani poremećaji     Tahikardija Bradikardija  
Poremećaji krvi i limfnog sistema         Trombodtopenija
Poremećaji nervnog sistema   Nesanica, pospanost, omaglica, parestezije, tremor Poremećaj okusa, poremećaj spavanja, sinkopa (iznenadan, kratkotrajan gubitak svijesti) Serotoninski sindrom Dlskinezija (nevoljni mišićni pokreti), poremećaj kretanja, konvulzije
Poremećaji oka     Midrijaza, poremećaji vida    
Poremećaji uha 1 labirinta     Tinitus (zujanje u ušima)    
Poremećaji disajnog sistema, grudnog koša isredogruđa   Sinusitis, zijevanje Krvarenje iz nosa    
Poremećaji probavnog sistema Mučnina Proljev, konstipadja, povraćanje, suhoća usta Gastrointestinalno krvarenje (uključujući 1 rektalno krvarenje]    
Poremećaji bubrega i mokraćnog sistema         Zadržavanje urina
Poremećaji kože i potkožnog tkiva   Pojačano znojenje Urtikarija, opadanje kose, osip, svrbež   Ekhimoze, angioedemi
Poremećaji misićno-koštanog sistema 1 vezivnog tkiva   Artralgija, mialgija      
Endokrini poremećaji         Neadekvatna sekrecija ADH
Poremećaji metabolizma i prehrane   Smanjeni apetit, pojačani apetit     Hiponatremija
Krvožilni poremećaji         Ortostatska hipotenzija
Opći poremećaji i reakcije na mjestu primjene   Umor, pireksija (groznica nenormalno povećanje tjelesne temperature) Edem    
Poremećaji Imunološkog sistema       Anafilaktička reakcija  
Poremećaji jetre i žuči         Hepatitis
Poremećaji reproduktivnog sistema i dojki   Muskard: poremećaji ejakulacije impotendja Žene: metroragija, menoragija   Galaktoreja M uš kara: prijapizam
Psihijatrijski poremećaji   Anksioznost, nemir, nenormalni snovi Ženel muška rd: smanjen libido Žene: anorgazmija Škripanje zubima (bruksizam), agitacija, nervoza, napadi panike, konfuzno stanje Agresija, depersonaizadja, halucinadje Manija, sulddalne (samoubilačke) ideje, suicidalno ponašanje

Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti Ijekara ili farmaceuta.

 

5. KAKO ČUVATI CITRAM

CITRAM morate čuvati izvan dohvata i pogleda djece I

Rok trajanja: 2 (dvije) godine

CITRAM se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka upotrebe navedenog na pakovanju.
Lijekovi se ne smiju odlagati putem kućnih otpadnih voda ili kućnog otpada.

Pitajte farmaceuta kako odlagati lijekove koje više ne trebate. Takvim ponašanjem čuvamo našu okolinu.

 

6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži CITRAM?

Djelatna supstanca je escitalopram.
Jedna filmom obložena tableta sadržava 10 mg escitaloprama u obliku escitalopram oksalata.

Pomoćne supstance su:

Tabletna jezgra: celuloza, mikrokristalična; silicijev dioksid, koloidni, bezvodni; povidon; karmelozanatrij umrežena; talk; magnezijevstea rat.

Film ovojnica: hipromeloza; boja titanijev dioksid (E171); makrogol.

Kako CITRAM izgleda i sadržaj pakovanja

Bijela do gotovo bijela, okrugla, bikonveksna, filmom obložena tableta s razdjelnom crtom.

28 (2x14) tableta u oPA/AI/PVC/AI blisteru, u kutiji.

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje uz Ijekarski recept u apoteci.

 

7. PROIZVOĐAČ

FARMAVITA d.o.o. SARAJEVO
Igmanska 5a, 71320 Vogošća, Bosna i Hercegovina

PROIZVOĐAČ GOTOVOG LIJEKA

FARMAVITA d.o.o. SARAJEVO, BiH (u saradnji sa BELUPO lijekovi i kozmetika, d.d. Koprivnica, Republika Hrvatska) Igmanska 5a, Vogošća, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

NOSILAC DOZVOLE ZA STAVUANJE LIJEKA U PROMET

FARMAVITA d.0.0. SARAJEVO
Igmanska 5a, Vogošća, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

DATUM I BROJ DOZVOLE ZA STAVUANJE LIJEKA U PROMET

Datum: 04.04.2011 Broi:04-07.1-2058-21/10

DATUM ZADNJE REVIZIJE UPUTSTVA

Mart 2011 god.

Vijesti

Dileme u svakodnevnoj farmakoterapiji10.11.2015.Izazovi i dileme sa kojima se liječnici svakodnevno suočavaju u praksi
Tehnologijom i optimizacijom poboljšavamo GDP standarde distribucije04.11.2015.Optimizacija poslovnih procesa u današnjem vremenu predstavlja važan element postojanja i djelovanja neke organizacije. Kontinuirano unapređenje poslovnih procesa rezultira smanjenjem troškova, uštedu vremena, poboljšanje kvalitete i konkurentsku prednost, a samim tim i ostanak na tržištu. Stoga je za organizacije vrlo važno da se poslovni procesi provode učinkovito.