Ibuprofen 400mg

Ibuprofen 400mg

Ibuprofen 400 mg filmom obložene tablete

ibuprofen

 

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo prije nego što počnete uzimati ovaj lijek.

Ovaj lijek se izdaje na ljekarski recept. Međutim, ipak trebate pažljivo koristiti Ibuprofen 400 da biste ostvarili najbolje rezultate.

-       Sačuvajte ovo uputstvo. Možda će vam ponovno zatrebati.

-       Ako trebate dodatne informacije ili savjet, upitajte svog ljekara ili farmaceuta.

-       Morate se obratiti ljekaru ako se simptomi pogoršaju ili ne dođe do poboljšanja nakon 4 dana.

-       Ukoliko neki od neželjenih efekata postanu ozbiljni, ili ukoliko primijetite neke neželjene efekte koji nisu navedeni u ovom uputstvu, obavijestite svog ljekara ili farmaceuta.

 

1.     Šta je Ibuprofen 400 i za šta se koristi

2.     Prije uzimanja Ibuprofen 400

3.     Kako uzimati Ibuprofen 400

4.     Mogući neželjeni efekti

5.     Kako čuvati Ibuprofen 400

6.     Dodatne informacije

 

 

1. ŠTA JE IBUPROFEN I ZA ŠTA SE KORISTI

Ibuprofen 400 je lijek protiv upala i bolova (nesteroidni antiinflamatorni lijek/ analgetik).

 

  • reumatskih oboljenja
  • izvanzglobnih reumatskih bolesti (upale zglobnih ovojnica- burzitis, kapsulitis, tendosinovitis, tendinitis, bol u donjem dijelu leđa)
  • ozljeda mekih tkiva: uganuća i nategnuća
  • blagih do srednje jakih bolova različita podrijetla: zubobolje i postoperativne boli, dismenoreje (bolne menstruacije), kao i za simptomatsko liječenje glavobolje (uključujući migrenu).

 

2. PRIJE UZIMANJA IBUPROFEN 400

Nemojte uzimati Ibuprofen 400

-       ako ste preosjetljivi (alergični) na ibuprofen ili neke od drugih sastojaka Ibuprofen 400

-       ako ste u prošlosti imali reakciju s napadima astme, oticanje sluznice nosa ili kožne reakcije nakon uzimanja acetilsalicilne kiseline ili drugih nesteroidnih antiinflamatornih lijekova

-       u slučaju nerazjašnjenih poremećaja formiranja krvi

-       u slučaju aktivnih ili anamnestički poznatih ulkusa želuca/duodenuma (peptički ulkusi) ili krvarenja (s najmanje dvije jasne epizode dokazane ulceracije ili krvarenja)

-       u slučaju gastrointestinalnog krvarenja ili perforacije u medicinskoj istoriji pacijenta koji su uzrokovani prethodnim liječenjem nesteroidnim antireumaticima/antiinflamatornim lijekovima (NSAIL)

-       u slučaju krvarenja u mozgu (cerebrovaskularno krvarenje) ili nekog drugog aktivnog krvarenja

-       ako patite od ozbiljnih disfunkcija jetre ili bubrega

-       ako patite od ozbiljnog zatajenja srca (srčana insuficijencija)

-       u posljednjem tromjesečju trudnoće

 

Budite posebno oprezni kod upotrebe Ibuprofen 400

 

Gastrointestinalna zaštita

Neželjeni efekti mogu se umanjiti upotrebom najmanje efektivne doze tokom najkraćeg vremenskog perioda potrebnog za stavljanje simptoma pod kontrolu.

 

Stariji pacijenti:

Neželjeni efekti, naročito gastrointestinalno krvarenje i perforacija u gastrointestinalnom traktu, koji mogu biti opasni po život, češće se javljaju kod starijih pacijenata nakon upotrebe nesteroidnih antiinflamatornih lijekova. Stoga se stariji pacijenti moraju posebno pažljivo pratiti.

 

Gastrointestinalno krvarenje, ulkusi i perforacija:

Gastrointestinalno krvarenje, ulkusi ili perforacija, čak i sa smrtnim ishodom, prijavljeni su kod upotrebe svih NSAIL. Oni su se javili u vrijeme liječenja sa ili bez prethodno upozoravajućih simptoma ili ozbiljnih gastrointestinalnih pojava u anamnezi.

 

Ako imate anamnezu neželjenih efekata u gastrointestinalnom traktu, naročito ako ste u starijoj dobi, morate obavijestiti ljekara o svim neuobičajenim simptomima u trbušnoj šupljini (naročito gastrointestinalnom kvarenju), posebno na početku liječenja.

 

Kardiovaskularni efekti

Ako imate problema sa srcem ili ste ranije imali udar ili mislite da biste mogli biti u opasnosti od tih stanja (npr. ako imate visok krvni pritisak, dijabetes ili visoke vrijednosti holesterola ili ste pušač), trebate razgovarati o liječenju s ljekarom ili farmaceutom.

 

Kožne reakcije

Veoma rijetko, prijavljene su ozbiljne kožne reakcije s crvenilom i plikovima, neke sa smrtnim ishodom, (eksfolijativni dermatitis, Stevens-Johnsonov sindrom i toksičke epidermalne nekroze/Lyellov sindrom) tokom liječenja s NSAIL (vidi dio 4). Rizik od takvih reakcija čini se najvećim na početku liječenja, jer su se ove reakcije javile u većini slučajeva u prvom mjesecu liječenja. Na prvi znak kožnog osipa, defekata sluznice ili drugih znakova reakcije preosjetljivosti, liječenje s Ibuprofen  400 mora se prekinuti i konsultirati ljekar bez odlaganja.

 

Ostale napomene:

Ibuprofen  400 treba se koristiti samo nakon konsultacija s ljekarom nakon striktne procjene omjera korist-rizik:

-       u slučaju određenih urođenih poremećaja formiranja krvi (npr. akutna intermitentna porfirija);

-       kod određenih autoimunih oboljenja (sistemski eritemski lupus i kombinirano oboljenje vezivnog tkiva).

 

Potrebno je naročito pažljivo medicinsko posmatranje:

-       kod oštećene funkcije bubrega ili jetre;

-       odmah nakon većeg hirurškog zahvata;

-       u slučaju alergija (npr. kožne reakcije na druge lijekove, astma, peludna groznica) hronično oticanje nosne sluznice ili hronična respiratorna oboljenja koja sužavaju disajne puteve.

 

Ako se Ibuprofen 400 uzme prije operativnog postupka, ljekar ili zubar mora biti obaviješten o tome.

 

Uzimanje drugih lijekova

Molimo vas da informirate svog ljekara ili farmaceuta ako uzimate/koristite ili ste nedavno uzimali/koristili neke druge lijekove, uključujući lijekove koji se izdaju bez recepta.

 

Istovremena upotreba Ibuprofen 400 s digoksinom, (lijek za jačanje srca), fenitoinom (lijek za liječenje napadaja) ili litijem (lijek za liječenje psihičkih poremećaja) može povećati koncentraciju ovih lijekova u krvi. Praćenje serumskih nivoa litija, serumskih nivoa digoksina i fenitoina obično nije potrebno kod normalnog korištenja (tokom najviše 4 dana).

 

Ibuprofen 400 može oslabiti djelovanje tableta za izmokravanje i lijekova za snižavanje krvnog pritiska (diuretici i antihipertenzivi).

 

Ibuprofen  400 može oslabiti djelovanje ACE inhibitora (agensi za liječenje zatajenja srca i visokog krvnog pritiska). Uz to, rizik od disfunkcije bubrega može se povećati tokom istovremene upotrebe.

 

Istovremena primjena Ibuprofen 400 i tableta za izmokravanje koje štede kalij (određeni diuretici) može dovesti do povećanog nivoa kalija u krvi.

 

Istovremena primjena Ibuprofen 400 i drugih antiinflamatornih i analgetičkih lijekova koji spadaju u grupu nesteroidnih antiinflamatornih lijekova ili sa glukokortikoidima (lijekovi koji sadrže kortizon ili kortizonu slične supstance) povećava rizik od gastrointestinalnih ulkusa ili krvarenja.

 

Inhibitori agregacije trombocita kao što je acetilsalicilna kiselina i određeni antidepresivi (selektivni inhibitori ponovne pohrane serotonina/SSRI) mogu povećati rizik od gastrointestinalnog krvarenja.

 

Istovremena upotreba ibuprofena može umanjiti efekt inhibiranja nakupljanja trombocita acetilsalicilne kiseline u niskim dozama (vidi dio 2 “Budite posebno oprezni kod upotrebe Ibuprofen 400).

 

Davanje Ibuprofen 400 u roku od 24 sata prije ili nakon davanja lijekova s aktivnom supstancom metotreksat može dovesti do povećane koncentracije metotreksata i povećanja njegovih neželjenih efekata. 

 

Rizik od štetnog djelovanja na bubrege zbog ciklosporina (lijek koji se koristi za sprječavanje odbacivanja transplantata, ali i za liječenje reumatizma) povećava istovremeno davanje određenih nesteroidnih antiinflamatornih lijekova. Ovo djelovanje ne može se isključiti niti za kombinaciju ciklosporina s ibuprofenom.

 

Lijekovi koji sadrže probenecid ili sulfinpirazon (lijekovi za liječenje gihta) može odložiti izlučivanje ibuprofena. Ovo može rezultirati nakupljanje Ibuprofen 400 u organizmu uz povećanje njegovih neželjenih efekata.

 

Bilo je pojedinačnih izvještaja o interakcijama između ibuprofena i antikoagulacijskih lijekova (npr. varfarin). Praćenje statusa koagulacije preporučuje se tokom istovremene terapije.

 

Uzimanje Ibuprofen 400 s hranom i pićem

Ako je moguće, ne trebate piti alkohol dok koristite Ibuprofen 400.

 

Trudnoća i dojenje

Trudnoća

Ako se otkrije trudnoća tokom uzimanja Ibuprofen 400, trebate o tome obavijestiti ljekara. U prvom i drugom tromjesečju trudnoće, možete koristiti Ibuprofen 400 samo nakon konsultacija s ljekarom. U posljednjem tromjesečju trudnoće, ne smijete koristiti Ibuprofen 400 zbog povećanog rizika od komplikacija po majku i dijete.

 

Dojenje

Aktivna supstanca ibuprofen i proizvodi njegove degradacije prolaze u majčino mlijeko samo u malim količinama. Kako do sada nisu utvrđene negativne posljedice za dojenče, obično neće biti neophodno prekidanje dojenja ako se preporučena doza koristi kratkotrajno. Ako se, međutim, propisuje dugotrajnija upotreba ili unos većih doza, treba razmotriti rani prekid dojenja.

 

Uticaj na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama

Nema podataka o štetnom uticaju ibuprofena, primijenjenog u preporučenim dozama, na sposobnost upravljanja vozilima i mašinama.

 

 

3. KAKO UZIMATI IBUPROFEN 400

Uvijek uzimajte Ibuprofen 400 tačno kako je opisano u ovom uputstvu. Ukoliko niste sigurni, trebate provjeriti s vašim ljekarom ili farmaceutom.

 

Ne uzimajte Ibuprofen 400 duže od 4 dana bez savjeta ljekara ili stomatologa.

 

Preporučuje se lijek uzimati za vrijeme obroka ili s mlijekom, kako bi se smanjila mogućnost pojave probavnih smetnji.

Uobičajena shema doziranja u odraslih:

·      reumatske bolesti - 1200-3200 mg na dan (3-8 tableta á 400 mg), podijeljeno u 3-4 pojedinačne doze. Doza lijeka se određuje individualno za svakog bolesnika i može biti manja ili veća od preporučene doze, ovisno o jačini simptoma i terapijskom odgovoru. Preporučuje se početi s najmanjom dozom kojom se postiže zadovoljavajući terapijski efekat. Kod hroničnih bolesti, terapijski efekat se ponekad vidi nakon nekoliko dana, najčešće nakon dvije sedmice. Nakon toga ponovo se procjenjuje primijenjena doza, koja se zatim po potrebi može prilagoditi. Općenito, bolesnicima sa reumatoidnim artritisom potrebne su veće doze ibuprofena nego bolesnicima s artrozom.

·      blaga do umjerena bol - 400 mg (1 tableta á 400 mg) svakih 4-6 sati.

·      dismenoreja - 400 mg (1 tableta á 400 mg) svaka 4 sata.

 

Maksimalna dnevna doza ibuprofena u odraslih iznosi 3200 mg.

 

Ako ste uzeli najveću pojedinačnu dozu, sačekajte najmanje 6 sati prije uzimanja sljedeće.

 

Doziranje kod starijih osoba:

Nije potrebno specifično prilagođavanje doze.

 

Način upotrebe

Progutati Ibuprofen 400 bez žvakanja s dosta tečnosti (npr. čaša vode) tokom ili nakon jela.

Savjetuje se da pacijenti koji imaju osjetljiv želudac uzimaju Ibuprofen 400 tokom jela.

 

Porazgovarajte s ljekarom ili farmaceutom ako imate utisak da je djelovanje Ibuprofen 400 prejako ili preslabo.

 

 

Ako uzmete više Ibuprofen 400 nego što biste trebali

Uzimajte Ibuprofen 400 kako vam je ljekar odredio ili u skladu s uputama za doziranje navedenim u uputstvu u pakiranju. Ako imate utisak da ne osjećate zadovoljavajuće olakšanje bola, ne povećavajte dozu sami, već se obratite ljekaru.

 

Smetnje u centralnom nervnom sistemu kao što su glavobolja, vrtoglavica, ošamućenost i nesvjestica mogu se javiti kao simptomi predoziranja, kao i bol u stomaku, mučnina i povraćanje. Uz to, moguće je krvarenje u gastrointestinalnom traktu kao i disfunkcije jetre i bubrega. Dodatno, mogu se javiti pad krvnog pritiska, smanjena respiracija i plavo-crveno obojenje kože i sluznice.

 

Ne postoji specifičan protuotrov.

 

Ako sumnjate na predoziranje lijekom Ibuprofen 400, obavijestite ljekara. On/ona može zatim odlučiti o odgovarajućim mjerama u skladu s ozbiljnošću intoksikacije, po potrebi.

 

Ako zaboravite uzeti Ibuprofen 400

Ne uzimajte više od propisane doze Ibuprofen 400, da biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

 

4. MOGUĆI NEŽELJENI EFEKTI

 

Kao i svi lijekovi, i Ibuprofen 400 može uzrokovati neželjene efekte, mada se oni ne javljaju kod svakoga.

 

Procjena neželjenih efekata obično se zasniva na sljedećim informacijama o učestalosti:

 

vrlo često:

često:

manje često:

 

rijetko:

vrlo rijetko:

nije poznato:

više od 1 od 10 liječenih pacijenata

1 od do 10 liječenih pacijenata, ali više od 1 od 100 liječenih pacijenata

manje od 1 od do 100 liječenih pacijenata, ali više od 1 od 1000 liječenih liječih pacijenata

1 od do 1.000 liječenih pacijenata, ali više od 1 od 10.000 liječenih pacijenata

manje od 1 liječenog pacijenta od 10.000 liječenih pacijenata

učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka

 

Srčani poremećaji

Vrlo rijetko: palpitacije, slabost srčanog mišića, srčani udar.

 

 

Poremećaji krvotoka i limfnog sistema

Vrlo rijetko: poremećaji formiranja krvi (anemija, leukopenija, trombocitopenija, pancitopenija, agranulocitoza). Prvi znaci mogu biti: groznica, grlobolja, vještačke lezije u ustima, simptomi slični gripi, jaka slabost, krvarenje iz nosa i krvarenje kože.

 

U ovim slučajevima, odmah prekinite upotrebu lijeka i posavjetujte se s ljekarom. Izbjegavajte samoliječenje analgeticima ili lijekovima protiv groznice.

 

Poremećaji nervnog sistema

Manje često: poremećaji centralnog nervnog sistema kao što su glavobolja, vrtoglavica, nesanica, uzbuđenost, razdražljivost ili umor.

 

Poremećaji oka

Manje često: oslabljen vid

 

Poremećaji uha i labirinta

Rijetko: buka u ušima (tinnitus).

 

Gastrointestinalni poremećaji

Često: gastrointestinalne smetnje kao što je žgaravica, bol u stomaku, mučnina, povraćanje, nadutost, dijareja, zatvor i manji gubitak gastrointestinalne krvi, koji u izuzetnim slučajevima može uzrokovati anemiju.

Manje često: ulkusi želuca/duodenuma, u nekim slučajevima s krvarenjem i perforacijom, stomatitis s formiranjem ulkusa, pogoršanje ulkusnog kolitisa ili Kronove bolesti, gastritis.

Vrlo rijetko: upala jednjaka i pankreasa.

 

Ako se javi snažan bol u stomaku, povraćanje krvi, krv u stolici i/ili tamno obojena stolica, odmah morate prekinuti uzimati Ibuprofen  400 i obratiti se ljekaru. 

 

Vrlo rijetko: formiranje intestinalnih struktura sličnih membranama u debelom i tankom crijevu.

 

Bubrežni i urinarni poremećaji

Vrlo rijetko: povećano nakupljanje vode u tijelu, naročito kod pacijenata s visokim krvnim pritiskom ili oslabljenom bubrežnom funkcijom; nefrotički sindrom (nakupljanje vode u organizmu [i jako izlučivanje proteina u mokraći]); upalno oboljenje bubrega koje može biti praćeno akutnom disfunkcijom bubrega.

 

Može doći do oštećenja bubrežnog tkiva i povećanja koncentracija mokraćne kiseline u krvi.

 

Smanjeno izlučivanje mokraće, nakupljanje vode u tijelu (edemi) i opći osjećaj slabosti mogu biti znaci oboljenja bubrega koji u ekstremnim slučajevima može napredovati do zatajenja bubrega.

 

Ako se navedeni simtomi pojave ili pogoršaju, odmah morate prestati uzimati Ibuprofen 400 i obratiti se svom ljekaru.

 

 

 

 

Poremećaji kože i potkožnih tkiva

Vrlo rijetko: ozbiljne kožne reakcije s crvenilom i plikovima (npr. erythema exudativum multiforme, Stevens-Johnsonov sindrom, toksična epidermalna nekroliza/Lyellov sindrom), ispadanje kose.

 

U izuzetnim slučajevima, može doći do ozbiljnih kožnih infekcija i komplikacija mekog tkiva tokom infekcije vodenih kozica (vidi i “Infekcije i infestacije”).

 

Infekcije i infestacije

Vrlo rijetko, opisano je pogoršanje upala izazvano infekcijom (npr. razvoj nekrotičkog fasciitisa) u privremenoj vezi s upotrebom specifičnih nesteroidnih protuupalnih lijekova (nesteroidnih antiinflamatornih lijekova, grupa u koju također spada Ibuprofen 400).

 

Vrlo rijetko, simptomi meningitisa kao što su jaka glavobolja, mučnina, povraćanje, groznica, ukočenost vrata ili zamagljena svijest zamijećeni su tokom upotrebe ibuprofena. Čini se da postoji povećan rizik za pacijente koji već pate od određenih autoimunih poremećaja (sistemski eritemski lupus, kombinirana kolagenoza).

 

Ako se znaci infekcije (npr. crvenilo, oticanje, hipertermija, bol, groznica) pojave ili pogoršaju tokom upotrebe Ibuprofen 400, treba konsultirati ljekara bez odlaganja.

 

Vaskularni poremećaji

Vrlo rijetko: visok krvni pritisak.

 

Poremećaji imunološkog sistema

Manje često: reakcije preosjetljivosti s kožnim osipom i svrbežom kao i napadi astme (moguće s padom krvnog pritiska).

U ovom slučaju, bez odlaganja obavijestiti ljekara, a Ibuprofen  400 se više ne smije uzimati.

Vrlo rijetko: ozbiljne, generalizirane reakcije preosjetljivosti. One se mogu manifestirati kao: oticanje lica, jezika, unutarnje oticanje grla sa začepljenjem disajnih puteva, zaduha, ubrzan rad srca, pad krvnog pritiska sa po život opasnim šokom u ekstremnim slučajevima.

 

Na prvi znak bilo kojeg od ovih simptoma, koji se mogu pojaviti već nakon prve upotrebe, potrebna je hitna medicinska pomoć.

 

Hepatobilijarni poremećaji

Vrlo rijetko: disfunkcije jetre, oštećenje jetre, naročito kod dugotrajne terapije, zatajenje jetre, akutna upala jetre (hepatitis).

Zbog toga treba redovno kontrolirati vrijednosti funkcija jetre.

 

Psihijatrijski poremećaji

Vrlo rijetko: psihotičke reakcije, depresija.

 

Ako bilo koji od neželjenih efekata postanu ozbiljni, ili ako primijetite neke neželjene efekte koji nisu navedeni u ovom uputstvu, molimo obavijestite svog ljekara ili farmaceuta.

 

 

 

 

5. KAKO ČUVATI IBUPROFEN 400

 

Držati van dohvata i pogleda djece!

 

Ne koristite lijek nakon isteka roka trajanja koji je naveden na vanjskom pakovanju i blisteru. Rok trajanja odnosi se na posljednji dan tog mjeseca.

 

Lijekove ne treba bacati putem otpadnih voda ili u kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako ćete se riješiti lijekova koji vam više ne trebaju. Ove mjere će pomoći u zaštiti životne sredine.

 

6. DODATNE INFORMACIJE

 

Šta sadrži Ibuprofen 400

Farmaceutski aktivan sastojak je ibuprofen. Jedna filmom obložena tableta sadrži 400 mg ibuprofena.

 

Ostali sastojci su

tabletna jezgra:           preželatinirani škrob; laktoza monohidrat; povidon; mikrokristalična celuloza; karmeloza-natrij, umrežena; talk; silicij-dioksid bezvodni; magnezij-stearat.

tabletna ovojnica:        talk; makrogol 6000; titan-dioksid (E171); hipromeloza; poliakrilat disperzija 30%; Eurolake carmoisine (E122).

 

Sadržaj pakovanja Ibuprofen 400

Ibuprofen 400 je dostupan u pakovanjima koja sadrže 3 x 10 tableta u blisteru.

 

NAČIN IZDAVANJA

Rp-Lijek se izdaje u apoteci na ljekarski recept.

 

 

PROIZVOĐAČ

FARMAVITA d.o.o. SARAJEVO

Igmanska 5a, 71320 Vogošća, Bosna i Hercegovina

 

PROIZVOĐAČ GOTOVOG LIJEKA

FARMAVITA d.o.o. SARAJEVO u saradnji sa BELUPO lijekovi i kozmetika, d.d.

Igmanska 5a, 71320 Vogošća, Bosna i Hercegovina

 

IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA

FARMAVITA d.o.o. SARAJEVO

Igmanska 5a, 71320 Vogošća,

Bosna i Hercegovina

 

BROJ I DATUM RJEŠENJA

Datum: 04.08.2010 dod; broj rješenja: 04-07.2-2318-5/09

 

Datum revizije uputstva

04.08. 2010                    

 

Ostala pakovanjaVijesti

Dileme u svakodnevnoj farmakoterapiji10.11.2015.Izazovi i dileme sa kojima se liječnici svakodnevno suočavaju u praksi
Tehnologijom i optimizacijom poboljšavamo GDP standarde distribucije04.11.2015.Optimizacija poslovnih procesa u današnjem vremenu predstavlja važan element postojanja i djelovanja neke organizacije. Kontinuirano unapređenje poslovnih procesa rezultira smanjenjem troškova, uštedu vremena, poboljšanje kvalitete i konkurentsku prednost, a samim tim i ostanak na tržištu. Stoga je za organizacije vrlo važno da se poslovni procesi provode učinkovito.