Iruzid 20+12,5mg

Iruzid 20+12,5mg

IRUZID®

 

20 mg + 12,5 mg, tableta

lizinopril/hidrohlorotiazid 

 

Prije upotrebe lijeka pažljivo pročitajte ovo uputstvo

Sačuvajte ovo uputstvo. Kasnije ćete ga možda trebati ponovo pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.

Ovaj lijek je propisan lično Vama i ne smijete ga davati nikome drugom jer bi mu mogao naškoditi, čak i ako ima simptome slične Vašim.

Ako primijetite bilo koji neželjeni efekat potrebno je obavijestiti ljekara ili farmaceuta.

 

U ovome uputstvu možete pročitati sljedeće:

1.          Šta je IRUZID i za šta se koristi

2.          Prije nego počnete upotrebljavati IRUZID tablete

3.          Kako upotrebljavati IRUZID tablete

4.          Moguće nuspojave

5.          Kako čuvati IRUZID tablete

6.          Dodatne informacije

 

1.     ŠTA JE IRUZID I ZA ŠTA SE KORISTI

Iruzid je kombinacija dvije aktivne supstance, lizinoprila i hidrohlorotiazida. Lizinopril pripada grupi lijekova koji se nazivaju ACE-inhibitori i djeluje tako što širi krvne sudove. Hidrohlorotiazid pripada grupi lijekova koji se nazivaju diuretici i pomaže tijelu da se oslobodi viška vode i soli kao što je natrij u urinu. Kombinacija ove dvije djelotvorne supstance koristi se za liječenje (sniženje) povišenog krvnog pritiska.

2.     PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI IRUZID TABLETE

Nemojte uzimati Iruzid tablete ako?

·      ste ikada imali alergijsku reakciju na lizinopril, hidrohlorotiazid ili neki od drugih sastojaka lijeka (vidi poglavlje Dodatne informacije),

·      ste ranije uzimali neki od lijekova iz iste grupe (ACE-inhibitori) i imali alergijsku reakciju koja je uzrokovala iznenadno oticanje ruku, nogu ili zglobova, lica, usana, jezika i/ili grla uz otežano disanje ili gutanje,

·      ste ikada imali alergijsku reakciju na sulfonamide ili ACE inhibitore,

·      imate hereditarni angioedem (stanje koje Vas čini sklonijim ozbiljnim alergijskim reakcijama opisanim gore),

·       ste trudni više od tri mjeseca (iako je bolje izbjegavati Iruzid i tokom rane trudnoće,vidi poglavlje Trudnoća i dojenje),

·      imate ozbiljnih problema sa bubrezima i/ili jetrom,

·      ste prestali mokriti.

Nemojte uzimati Iruzid ako se nešto od gore navedenog odnosi na Vas, ili ako niste sigurni javite se svome ljekaru.

 

Budite oprezni sa Iruzid tabletama ako:

·      imate suženje (stenozu) aorte (aorta je najveći krvni sud koji izlazi iz srca),

·      suženje (stenozu) bubrežne arterije,

·      zadebljanje srčanog mišića (hipertrofičku kardiomiopatiju),

·      imate bolest krvnih sudova (kolagena bolest krvnih sudova),

  • imate nizak krvni pritisak (koji se može manifestirati kao omaglica i ošamućenost, posebno pri ustajanju),
  • imate bolest bubrega, odnosno idete na dijalizu ili imate presađen bubreg,
  • imate bolest jetre,
  • imate šećernu bolest,
  • ste nedavno imali proljev  ili obilno povraćanje,
  • prema preporuci ljekara trebate u ishrani kontrolisati unos soli,
  • imate povišen nivo holesterola i idete na tzv. LDL aferezu,
  • imate sistemski eritemski lupus,
  • ako ste crne rase jer Iruzid u Vas može biti manje djelotvoran. Takođe može se očekivati češća pojava teške alergijske reakcije (angioedem),

·      mislite da ste trudni ili ako planirate trudnoću. Ne preporučuje se primjena Iruzid tableta u ranoj trudnoći. Ako ste trudni duže od tri mjeseca, ne smijete uzimati Iruzid (vidi poglavlje Trudnoća i dojenje).

Ako niste sigurni da li se nešto od gore navedenog odnosi na Vas posavjetujte se sa svojim ljekarom ili farmaceutom.

 

Obavijestite svog ljekara ukoliko idete ili namjeravate ići na tzv. postupak desenzibilizacije zbog alergije, npr. na ubode insekata.

Postupak desenzibilizacije smanjuje alergijsku reakciju (npr. na ubod ose ili pčele), međutim, ponekad može biti uzrokom jače alergijske reakcije ukoliko se tokom tog postupka primjenjuje neki lijek iz grupe ACE-inhibitora. 

Obavijestite svog ljekara ukoliko idete na neki operativni zahvat.

Recite svom ljekaru ili stomatologu da uzimate Iruzid tablete prije nego što Vam primjeni lokalnu ili opću anesteziju. Naime, ako se Iruzid tablete uzimaju istovremeno s nekim anesteticima, može doći do kratkotrajnog pada krvnog pritiska.

 

Istovremena primjena Iruzid tableta s drugim lijekovima

Vrlo je važno da obavijestite svog ljekara o svim lijekovima koje uzimate ili ste nedavno uzimali, uključujući i one koje ste nabavili bez ljekarskog recepta (uključujući i biljne lijekove i dijetetske pripravke). Ukoliko ste zaprimljeni u bolnicu, obavjestite nadležnog ljekara da uzimate Iruzid kao i o bilo kojim drugim lijekovima koje uzimate. Neki lijekovi mogu djelovati na djelotvornost drugih lijekova, ako se uzimaju istovremeno.

Obavijestite svog ljekara ili farmaceuta ukoliko uzimate neke od sljedećih lijekova:

·      lijekove koji povećavaju izlučivanje mokraće (diuretike),

·      neke druge lijekove za snižavanje krvnog pritiska (antihipertenzive),

·      nesteroidne antireumatike (lijekove koji se primjenjuju za liječenje artritisa i bolova u mišićima), kao što je npr. indometacin ili acetilsalicilna kiselina u dozi većoj od 3 g na dan,

·      lijekove za liječenje depresije i drugih psihičkih bolesti, uključujući litij,

·      preparate kalija ili nadomjestke za so koji sadrže kalij,

·      soli kalcija,

·      lijekove za liječenje šećerne bolesti, kao što je npr. inzulin ili oralni antidijabetici,

·      lijekove za liječenje astme,

·      pripravci koji se primijenjuju kod začepljenosti nosa i sinusa te ostali pripravci protiv simptoma prehlade (uključujući i one koji se mogu kupiti bez ljekarskog recepta),

·      lijekove koji suzbijaju imunološku reakciju organizma  (imunosupresive), kao ciklosporin,

·      alopurinol (lijek za liječenja gihta),

·      prokainamid (lijek za liječenje poremećaja otkucaja srca),

·      lijekove koji sadrže zlato, uključujući natrijev aurotiomalat, koji se primijenjuju u obliku injekcije,

·      lijekove za liječenje srčanih bolesti, kao što su srčani glikozidi, sotalol,

·      amfotericin B (lijek za liječenje gljivičnih infekcija),

·      karbenoksolon (lijek za liječenje čira jednjaka ili usta),

·      kortikosteroide (lijekovi koji utiču na upalni odgovor organizma),

·      kortikotropin (hormon),

·      lijekovi za liječenje zatvora stolice (laksansi),

·      lovastatin, kolestiramin i kolestipol (lijekovi za sniženje holesterola u krvi, sprečavanje proliva ili ublažavanje svrbeža),

·      lijekove za opuštanje mišića (tubokurarin),

·      trimetoprim (antibiotik),

·      dekstran sulfat (lijek za liječenje stanja LDL afereze, za sniženje holesterola u krvi),

·      lijekove za liječenje zloćudnih bolesti (citostatike),

·      ostale lijekove koji mogu izazvati poremećaj rada srca poznati kao torsades de pointes.

 

Uzimanje hrane i pića sa Iruzid tabletama:

Iruzid tablete možete uzimati neovisno o obroku.

 

Trudnoća i dojenje

Pitajte svoga ljekara ili farmaceuta za savjet prije nego počnete koristiti bilo koji lijek.

Obavijestite ljekara ako mislite da ste trudni ili namjeravate zatrudnjeti. Ljekar će preporučiti prestanak primjene Iruzid tableta prije nego zatrudnite ili odmah nakon potvrde trudnoće te Vam savjetovati da umjesto Iruzid tableta uzimate neki drugi lijek.

Ne preporučuje se primjena Iruzid tableta u ranoj trudnoći.

Ako ste trudni duže od tri mjeseca, ne smijete uzimati Iruzid jer njegova primjena nakon trećeg mjeseca trudnoće može izazvati teško oštećenje djeteta.

Obavijestite ljekara ukoliko dojite ili namjeravate dojiti. Ne preporučuje se primjena Iruzid tableta tokom dojenja. Ako odlučite dojiti (osobito ako se radi o novorođenčetu ili nedonoščetu), ljekar može izabrati drugu terapiju.

 

Upravljanje vozilima i mašinama

Ovaj lijek može uticati na sposobnost upravljanja vozilima i mašinama, posebno na početku liječenja, tokom prilagodbe doze ili pri istovremenoj primjeni sa alkoholom.

U slučaju reakcije na lijek, nemojte voziti niti upravljati mašinama!

Zato se prije navedenih aktivnosti preporučuje da utvrdite kako reagujete na uzimanje ovog lijeka.

 

Ostala upozorenja

Tablete sadrže manitol koji može imati laksativni efekat.

 

3.     KAKO UZIMATI IRUZID TABLETE?

 

Važno je da uzimate lijek onako kako Vam je odredio Vaš ljekar. Ako niste sigurni kako trebate uzimati ovaj lijek, zatražite savjet svog ljekara ili farmaceuta.

Tabletu progutajte sa dovoljnom količinom vode (1 čaša).

Uzimajte tablete svaki dan otprilike u isto vrijeme. Iruzid tablete se mogu uzimati prije ili poslije jela.

Budite posebno oprezni kada prvi put primijenjujete Iruzid tablete

Pri uzimanju prve doze može doći do jačeg pada krvnog pritiska nego kasnije tokom dugotrajne upotrebe. To se može očitovati kao vrtoglavica i ošamućenost. Ti se simptomi mogu smanjiti ako legnete. Ukoliko Vas to zabrinjava obratite se za savjet ljekaru.

Odrasli

Uobičajena doza je jedna tableta jedanput na dan. Ukoliko se ne postigne očekivani efekat liječenja u razdoblju od 2-4 sedmice, ljekar Vam može povećati dozu na dvije tablete primijenjene jedanput dnevno.

Djeca

Iruzid nije  namijenjen za primjenu kod djece.

 

Ako uzmete više Iruzid tableta nego što ste trebali

Ako uzmete više Iruzid tableta nego što ste trebali, odmah se obratite svom ljekaru ili u najbližu zdravstvenu ustanovu. Sa sobom ponesite tablete ili ovo uputstvo kako bi zdravstveno osoblje znalo koji ste lijek uzeli.

 

Ako ste zaboravili uzeti  Iruzid tablete

Ako ste zaboravili uzeti Iruzid, propuštenu dozu lijeka uzmite što prije. Međutim, ako je uskoro vrijeme za sljedeću dozu, tada preskočite propuštenu dozu lijeka. Nemojte istovremeno uzeti dvije doze lijeka kako biste nadoknadili dozu koju ste zaboravili uzeti.

Ako prestanete uzimati Iruzid tablete

Nemojte prestati uzimati Iruzid samo zato što se dobro osjećate, sve dok vam ljekar ne kaže. Ova terapija je dugotrajna i zahtijeva redovno uzimanje lijeka svakoga dana.

 

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi sa primjenom Iruzid tableta obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.

 

4.     Moguće nuspojave

Kao i svi drugi lijekovi, Iruzid tablete mogu uzrokovati nuspojave. Iruzid sadrži dva lijeka, lizinopril i hidrohlorotiazid. Dole navedene nuspojave zabilježene su tokom primjene oba lijeka, stoga se mogu javiti i pri primjeni Iruzid tableta. 

 

Moguće nus pojave pri primjeni lizinoprila

Ako imate neku od sljedećih reakcija pri uzimanju lijeka, prestanite uzimati Iruzid i odmah se javite svome ljekaru:

-       teška alergijska reakcija (rijetka nuspojava koja se pojavljuje u manje od 1 slučaja na 1000 bolesnika). Ova reakcija uključuje naglu pojavu otekline lica, usana, jezika i/ili grla, što može izazvati otežano gutanje. Također, moguća je pojava teškog i naglog oticanja ruku, nogu i gležnjeva, poteškoće sa disanjem ili jak svrbež kože (sa čvorastim izbočenjima);

-       težak poremećaj rada jetre (vrlo rijetka nuspojava, koja se pojavljuje u manje od 1 slučaja na 10 000 bolesnika). Može doći do pojave žute boje kože i beonjača, tamno obojenog urina ili gubitka apetita.

 

Druge moguće nuspojave:

Često (javljaju se u manje od 1 slučaja na 10 bolesnika):

-       glavobolja,; omaglica ili ošamućenost, posebno pri naglom ustajanju,; nesvjestica,; proljev,; povraćanje,; kašalj,; bubrežne tegobe (sa odstupanjima u rezultatima krvnih pretraga).

Manje često (javljaju se u manje od 1 slučaja na 100 bolesnika):

-       promjene raspoloženja uključujući simptome depresije,; promjena boje prstiju na rukama i nogama,; osjećaj obamrlosti i trnaca u prstima ruku i nogu,; promjena osjeta okusa,; pospanost,; vrtoglavica,; poteškoće sa spavanjem,; moždani ili srčani udar,; poremećen rad srca,; curenje iz nosa,; mučnina,; bolovi u trbuhu i poremećaj probave,; kožni osip i svrbež,; problemi sa erekcijom (impotencija),; osjećaj umora i slabosti (gubitak snage),; odstupanje u rezultatima krvnih pretraga koje pokazuju rad jetre,; povišene vrijednosti nekih tvari u krvi (urea, kreatinin, kalij).

Rijetko (javljaju se  manje od 1 slučaja na 1000 bolesnika).

-       zbunjenost,; promjena osjeta mirisa,; suha usta,; koprivnjača (urtikarija),; gubitak kose,; psorijaza,; promjene nekih ćelija krvi sa pojavom umora, bljedoćom, infekcija krvi,; nagli poremećaj rada bubrega,; povećanje dojki u muškaraca,; snižene vrijednosti natrija u krvi što može uzrokovati slabost, umor, glavobolju, mučninu, povraćanje i grčeve.

Vrlo rijetko (javljaju se u manje od 1 slučaja na 10 000 bolesnika):

-       poremećaj koštane srži ili smanjenje broja krvnih ćelija i krvnih pločica, što može uzrokovati umor, infekciju (koja može biti teška), temperaturu, osjećaj gubitka daha ili pojavu masnica ili krvarenja,; povećanje limfnih čvorova,; pojačan imuni odgovor organizma (autoimune bolesti),; pad nivoa šećera u krvi (hipoglikemija) uz moguću pojavu osjećaja gladi ili slabosti, znojenja i ubrzanog rada srca,; iznenadno hripanje u prsima ili kratak dah (bronhospazam),; upala pluća (uz osjećaj nedostatka zraka),; upala sinusa (bol i osjećaj pritiska u području obraza ili očiju),; upala pluća sa povećanim brojem krvnih ćelija, eozinofila. Znakovi bolesti uključuju kombinaciju upale sinusa, stanje poput gripe, osjećaj sve većeg nedostatka zraka, boli u području želuca ili crijeva, kožni osip te osjećaj trnaca i iglica ili obamrlosti u nogama ili rukama.; upala gušterače koja je praćena umjerenom do jakom boli u trbuhu,; oticanje stjenke crijeva, praćene naglom boli u želucu, proljevom ili povraćanjem,; žuta boja kože i/ili beonjača (žutica),; upala jetre. Moguća je pojava gubitka apetita, žute boje kože i beonjača te tamno obojen urin.; teške promjene kože ili osip, uključujući crvenilo, pojavu mjehura i ljuštenje kože, što se može razviti naglo i može zahvatiti usnu i nosnu šupljinu,; znojenje,; smanjeno mokrenje ili potpuni prestanak mokrenja.

 

Moguće nus pojave pri primjeni hidrohlorotiazida (nepoznata učestalost)

-       upala žlijezde slinovnice,; smanjenje broja krvnih ćelija i krvnih pločica, što može uzrokovati umor, infekciju (koja može biti teška), temperaturu, osjećaj gubitka daha ili bržu pojavu masnica ili krvarenja,; gubitak apetita,; povišenje nivoa šećera u krvi, pojava šećera u urinu,; povišen nivo urične kiseline u krvi,; promjene nivoa nekih tvari u krvi (npr. natrij i kalij) uz pojavu mišićne slabosti, žeđi, osjećaj trnaca i iglica, grčevi i mučnina,; povišene ili visoke vrijednosti masti u krvi (uključujući holesterol),; osjećaj nemira,; depresija,; poteškoće spavanja,; osjećaj trnaca i iglica,; ošamućenost,; kratkotrajno zamagljen vid ili poremećaj vida kada stvari izgledaju žuto,; vrtoglavica,; nesvjestica (naročito pri ustajanju),; oštećenje krvnih žila sa pojavom crvenih ili ljubičastih mrlja po koži,; poteškoće sa disanjem. Može se javiti osjećaj nedostatka zraka zbog upale pluća ili prisutnosti tekućine u njima,; iritacija želuca, proljev, zatvor stolice,; upala gušterače sa pojavom umjerene do jake boli u trbuhu,; žuta boja kože ili beonjača (žutica),; kožni problemi uključujući osip uzrokovan osjetljivošću na sunčevo svjetlo, težak oblik osipa sa naglim nastankom, uz pojavu mjehura ili ljuštenja kože te pojavom mjehura u ustima, pogoršanje postojećih reakcija sličnih eritemskom lupusu ili pojava neobičnih kožnih reakcija,; alergijske reakcije,; mišićni grčevi i slabost mišića,; poremećaj bubrega koji može biti ozbiljan (vidljivo iz krvnih pretraga),; temperatura,; slabost (gubitak snage).

 

Nemojte biti zabrinuti zbog gore navedenih nuspojava. Možda se kod Vas neće pojaviti nijedna.

 

5.     KAKO ČUVATI IRUZID TABLETE?

Iruzid tablete čuvajte van dohvata i pogleda djece.

Lijek čuvajte na temperaturi do 250 C.

Rok trajanja

Tri (3) godine od datuma proizvodnje.

Iruzid tablete ne smijete primijeniti nakon isteka roka trajanja otisnutog na pakovanju!

Lijekovi se ne smiju odlagati putem kućnih otpadnih voda ili kućnog otpada. Pitajte farmaceuta kako odlagati lijekove koje više ne trebate. Takvim ponašanjem čuvamo našu okolinu.

 

6.     DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrže Iruzid tablete?

Jedna Iruzid 20/12,5 mg tableta sadrži: 20 mg lizinoprila u obliku lizinopril dihidrata i 12,5 mg hidrohlorotiazida.

 

Pomoćne supstance:

Manitol (E421), kalcijev hidrogenfosfat dihidrat, kukuruzni škrob, škrob prethodno geliran, magnezijev stearat; željezo oksid žuti (E172).

 

Kako Iruzid tablete izgledaju i sadržaj pakovanja:

Iruzid  20/12,5 mg su žute, bikonveksne, heksagonalne tablete.

30  tableta u jednom PVC/PVDC/Al blisteru, u kutiji.

 

Režim izdavanja

Lijek se izdaje uz ljekarski recept.

Proizvođač:

Farmavita d.o.o. Sarajevo

Igmanska 5a, Vogošća, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

 

Proizvođač gotovog lijeka:

Farmavita d.o.o. Sarajevo u saradnji sa BELUPO d.d. lijekovi i kozmetika, Koprivnica, Republika Hrvatska,        

Igmanska 5a, Vogošća, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

 

Nosilac dozvole za stavljanje lijeka u promet

Farmavita d.o.o. Sarajevo

Igmanska 5a, Vogošća, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

 

Broj i datum dozvole za stavljanje lijeka u promet:

IRUZID® 20/12,5 mg tablete: 04-07.2-8394/11 od 20.04.2012

 

.

 

 

 

 

 

Ostala pakovanjaVijesti

Dileme u svakodnevnoj farmakoterapiji10.11.2015.Izazovi i dileme sa kojima se liječnici svakodnevno suočavaju u praksi
Tehnologijom i optimizacijom poboljšavamo GDP standarde distribucije04.11.2015.Optimizacija poslovnih procesa u današnjem vremenu predstavlja važan element postojanja i djelovanja neke organizacije. Kontinuirano unapređenje poslovnih procesa rezultira smanjenjem troškova, uštedu vremena, poboljšanje kvalitete i konkurentsku prednost, a samim tim i ostanak na tržištu. Stoga je za organizacije vrlo važno da se poslovni procesi provode učinkovito.