Nibel 5mg

Nibel 5mg

nebivolol

U ovome uputstvu možete pročitati sljedeće:

1. Šta je NIBEL i za šta se upotrebljava?
2. Šta morate znati prije nego počnete uzimati NIBEL?
3. Kako uzimati NIBEL?
4. Mogući neželjeni efekti NIBELA
5. Kako čuvati NIBEL?
6. Dodatne informacije

 

1.    ŠTA JE NIBEL I ZA ŠTA SE UPOTREBLJAVA?

NIBEL pripada skupini lijekova koji se nazivaju selektivnim blokatorima beta-receptora.
NIBEL se  upotrebljava   u  liječenju  visokog  krvnog tlaka (hipertenzija).
NIBEL se primjenjuje i za liječenje kroničnog zatajenja srca kod bolesnika sa 70 ili više godina.

 

2.    ŠTA MORATE ZNATI PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI NIBEL?

NIBEL ne smijete upotrebljavati:

 • ako ste preosjetljivi na nebivolol ili neki od pomoćnih sastojaka lijeka
 • ako ste trudni ili dojite
 • ako bolujete od neke od sljedećih bolesti:
 • niski krvni tlak, slaba cirkulacija u rukama i nogama, usporen rad srca (ispod 60 otkucaja u minuti) ili neki drugi poremećaj srca
 • nedavna epizoda zatajenja srca ili pogoršanje zatajenja srca ili intravenska primjena lijekova koji pomažu radu Vašeg srca
 • bronhijalna astma ili suženje dušnika (sada ili u prošlosti)
 • neki tumori nadbubrežne žlijezde
 • poremećaji rada jetre
 • metabolički  poremećaji  (metaboličke acidoze),  npr. dijabetička ketoacidoza.

Ukoliko imate bolest bubrega, nemojte uzimati NIBEL te svakako o tome obavijestite svog Ijekara.

Budite posebno oprezni ako imate:

 • izrazito usporen rad srca ili neki drugi poremećaj srca, npr. anginu pektoris
 • slabu cirkulaciju u rukama ili nogama, npr. Ravnaudovu bolest ili bolne grčeve pri hodanju
 • dugotrajne smetnje disanja
 • šećernu bolest: iako NIBEL nema učinak na razinu šećera u krvi,
 • može prikriti neke simptome niske razine šećera u krvi (nemir,
 • drhtanje, ubrzan rad srca). Međutim, NIBEL ne prikriva znojenje,
 • također jedan od simptoma niske razine šećera u krvi.
 • pojačanu aktivnost štitne žlijezde: NIBEL može prikriti znakove izrazito ubrzanog rada srca koje je karakteristično za ovo stanje
 • alergije: NIBEL može pojačati Vašu reakciju na pelud ili druge tvari na koje ste alergični
 • psorijazu.

U tim će Vam slučajevima ljekar prilagoditi liječenje ili Vas češće naručivati na preglede.
NIBEL sadrži mliječni šećer (laktozu). Stoga ako bolujete od nekog oblika nepodnošenja šećera, obavijestite o tome svog Ijekara prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek.

Istovremena primjena drugih lijekova

Obavijestite svog Ijekara o svim lijekovima koje uzimate ili ste nedavno uzimali, uključujući i one koje ste kupili bez recepta. Neki se lijekovi ne smiju istovremeno koristiti, dok se terapija s drugima mora prilagoditi (npr. doziranje).
Obavijestite svog Ijekara ako uzimate neki od sljedećih lijekova:

 • blokatore kalcijevih kanala za liječenje visokog krvnog tlaka ili drugih poremećaja srca kao što su verapamil, diltiazem, amlodipin, felodipin, lacidipin, nifedipin, nikardipin, nimodipin, nitrendipin. Tokom liječenja NIBELOM, ne smije se primijeniti intravenska injekcija verapamila.
 • lijekove za liječenje visokog krvnog tlaka kao što su klonidin, gvanfacin, moksonidin, metildopa, rilmenidin
 • antiaritmike (lijekovi za liječenje nepravilnog ritma rada srca) kao što su kinidin, hidrokinidin, amiodaron, cibenzolin, flekainid, disopiramid, lidokain, meksiletin, propafenon
 • lijekove za smirenje (npr. barbiturati, fenotiazini)
 • lijekove za liječenje depresije (npr. amitriptilin, trazodon, paroksetin,fluoksetin,tioridazin)
 • lijekove za liječenje astme, začepljenog nosa ili određenih poremećaja oka kao što je glaukom (povišen očni tlak) ili proširenje zjenica
 • anestetike: svakako obavijestite anesteziologa da uzimate NIBELprije uvođenja u anesteziju
 • lijekove protiv prekomjernog izlučivanja želučane kiseline (antacidi, npr. cimetidin): NIBEL uzimajte prije obroka, a antacide između obroka.

Djeca i adolescenti

Primjena NIBELA kod djece i adolescenata nije preporučena.

Trudnoća i dojenje

Trudnoća
Nema dovoljno podataka o primjeni nebivolola u trudnoći na temelju kojih bi se mogla procijeniti njegova moguća škodljivost. Stoga se nebivolol ne smije primjenjivati u trudnoći.

Dojenje
Nije poznato izlučuje li se nebivolol u humano majčino mlijeko, stoga se nebivolol ne smije primjenjivati tokom dojenja.

Upravljanje vozilima i mašinama

Ukoliko kod Vas NIBEL uzrokuje vrtoglavicu, izbjegavajte upravljanje vozilima i mašinama.

 

3.    KAKO UZIMATI NIBEL?

Pri korištenju NIBELA strogo primjenjujte upute koje Vam je dao Vaš Ijekar. Ukoliko niste sigurni kako trebate koristiti ovaj lijek, zatražite savjet od svog Ijekara ili farmaceuta.

Liječenje povišenog krvnog tlaka (hipertenzije)

Ljekar ili farmaceut Vam je rekao koliko tableta morate uzimati. Uvijek uzimajte propisanu dozu, a to je 1 tableta na dan. Bolesnici starije dobi i bolesnici s poremećajem rada bubrega obično počinju terapiju s pola tablete na dan.

Liječenje kroničnog zatajenja srca

Početak liječenja i daljnji tok nadzirat će iskusni Ijekar. Ljekar će započeti terapiju s četvrtinom (Vi) tablete na dan.
Nakon 1-2 sedmice Ijekar će možda dozu povećati na pola (/2) tablete na dan, nakon toga na 1 tabletu na dan i kasnije na 2 tablete na dan, sve dok se ne dostigne Vaša prava doza.
Najveća preporučena dnevna doza je 10 mg (2 tablete).
Na početku liječenja i pri svakom povećanju doze, iskusni Ijekar Vas mora nadzirati tokom 2 sata.
Ljekar Vam može po potrebi smanjiti dozu lijeka. Ne smijete naglo prekinuti uzimati lijek jer može doći do pogoršanja zatajenja srca.
Uzimajte lijek jedanput na dan, po mogućnosti svaki dan u približno isto vrijeme.
Uzimajte NIBEL prije, poslije ili između obroka ili neovisno o obroku. Tabletu je najbolje uzeti s nešto vode ili druge tekućine.
Ponekad je potrebno i do 8 sedmica da lijek postigne svoj najbolji učinak.
Ljekar može odlučiti da Vam istovremeno s NIBELOM propiše i druge lijekove za liječenje Vaše bolesti.

Bolesnici s bolesti bubrega

Bolesnici s teškim bolestima bubrega ne smiju uzimati NIBEL.

Djeca i adolescenti

Ne primjenjujte NIBEL kod djece i adolescenata.

Šta morate poduzeti ako ste uzeli previše NIBEL tableta?

Ukoliko ste uzeli previše NIBEL tableta, hitno se javite svom Ijekaru ilifarmaceutu.

Ako ste zaboravili uzeti NIBEL?

U slučaju da ste zaboravili uzeti NIBEL tabletu, uzmite je ukoliko je od uobičajenog vremena uzimanja prošlo kratko vrijeme. Ukoliko je prošlo duže vrijeme (npr. cijeli dan), preskočite propuštenu tabletu, a sljedeću uzmite u redovno vrijeme. Često propuštanje uzimanja NIBELtableta treba izbjegavati.

 

4.    MOGUĆI NEŽELJENI EFEKTI NIBELA

Poput svih lijekova, NIBEL može izazvati neželjene efekte kod nekih bolesnika.

Sljedeći neželjeni efekti su često zapaženi (javljaju se u manje od 1 na 10 i u više od 1 na 100 slučajeva) kod primjene u liječenju visokog krvnog tlaka:

 • glavobolja
 • vrtoglavica
 • umor, svrbež ili bockanje
 • proljev
 • zatvor
 • mučnina
 • gubitakdaha
 • otekline ruku i nogu.

Sljedeći neželjeni efekti su manje često zapaženi (javljaju se u manje od 1 na 100 i više od 1 na 1000 slučajeva) kod primjene u liječenju visokog krvnog tlaka:

 • usporen rad srca ili drugi poremećaji rada srca
 • nizakkrvnitlak
 • grčevima slični bolovi u nogama pri hodanju
 • smetnje vida
 • impotencija
 • depresija
 • proljev, zatvor, poteškoće pri gutanju, vjetrovi
 • povraćanje
 • kožni osip
 • osjećaj steza nja u grl u
 • noćne more.

U kliničkom ispitivanju za liječenje kroničnog zatajenja srca zabilježeni neželjeni učinci bili su usporen rad srca, vrtoglavica, pogoršanje zatajenja srca, nizak krvni tlak (omaglica pri naglom ustajanju), nepodnošenje lijeka, nepravilni otkucaji srca, otekline (npr. oteklinegležnjeva).

O svakoj nuspojavi obavijestite svog Ijekara ili farmaceuta!

 

5. KAKO ČUVATI NIBEL?

Lijek čuvajte izvan dohvata i pogleda djecel
Lijek čuvajte pri temperaturi do 25° C.

Rok valjanosti: 36 mjeseci od datuma proizvodnje otisnutog na pakovanju.

Lijek se ne smije primijeniti nakon isteka roka valjanosti!

 

6. DODATNE INFORMACIJE

Djelatna tvar je nebivolol klorid.
Svaka NIBEL 5 mg tableta sadržava 5 mg nebivolola u obliku nebivolol klorida.
Pomoćni sastojci su laktoza hidrat i celuloza, mikrokristalična.

Farmaceutski oblik i veličina pakovanja

Tableta.
14 (1 x 14) tableta u PVC/PE/PVDC/AI blisteru, u kutiji.
28 (2 x 14) tableta u PVC/PE/PVDC/AI blisteru, u kutiji.

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na Ijekarski recept, u apoteci.

 

7. PROIZVOĐAČ

Farmavita d.o.o. Sarajevo
Igmanska 5a, Vogošća, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

PROIZVOĐAČ GOTOVOG LIJEKA

Farmavita d.o.o. Sarajevo, BiH (u saradnji sa BELUPO lijekovi i kozmetika, d.d. Koprivnica, Republika Hrvatska) Igmanska 5a, Vogošća, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

NOSILAC DOZVOLE ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Farmavita d.o.o. Sarajevo
Igmanska 5a, Vogošća, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

DATUM I BROJ DOZVOLE ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Tablete 14 x 5 mg datum: 19.05.2011.    broj: 04-07.1-2058-14/10
Tablete 28x5 mg datum: 19.05.2011.    broi: 04-07.1-2058-15/10

Vijesti

Dileme u svakodnevnoj farmakoterapiji10.11.2015.Izazovi i dileme sa kojima se liječnici svakodnevno suočavaju u praksi
Tehnologijom i optimizacijom poboljšavamo GDP standarde distribucije04.11.2015.Optimizacija poslovnih procesa u današnjem vremenu predstavlja važan element postojanja i djelovanja neke organizacije. Kontinuirano unapređenje poslovnih procesa rezultira smanjenjem troškova, uštedu vremena, poboljšanje kvalitete i konkurentsku prednost, a samim tim i ostanak na tržištu. Stoga je za organizacije vrlo važno da se poslovni procesi provode učinkovito.