Proizvodi po generičkom nazivu

Zaštićeno imeINNOblik i jačinaATK
Dronatalendronattablete 70 mgM
Amiodaron Farmavitaamiodarontablete 200 mgC
Amlodipin Farmavitaamlodipintablete 5 mgC
Amlodipin Farmavitaamlodipintablete 10 mgC
Ariprizolaripiprazoltablete 10 mgN
Ariprizolaripiprazoltablete 15 mgN
Ariprizolaripiprazoltablete 30 mgN
Ormidolatenololfilm. tbl. 50 mgC
Ormidolatenololfilm. tbl. 100 mgC
Torvaatorvastatinfilm. tbl. 10 mgC
Torvaatorvastatinfilm. tbl. 20 mgC
Urutalbetahistintablete 8 mgN
Urutal fortebetahistintablete 16 mgN
Cardioprolbisoprololfilm. tbl. 5 mgC
Cifloxciprofloksacinfilm. tbl. 250 mgJ
Cifloxciprofloksacinfilm. tbl. 500 mgJ
Alfadoxdoksazosintablete 2 mgC
Alfadoxdoksazosintablete 4 mgC
Angiotecenalapriltablete 5 mgC
Angiotecenalapriltablete 10 mgC
Angiotecenalapriltablete 20 mgC
Angiotec Plusenalapril+HCTZtablete 20+12,5 mgC
Citramescitalopramfilm. tbl. 10 mgN
Fluconflukonazolkapsule 50 mgJ
Fluconflukonazolkapsule 150 mgJ
Fluoxetin Farmavitafluoksetinkapsule 20 mgN
Fursemidfurosemidtablete 40 mgC
Fursemid fortefurosemidtablete 500 mgC
Glibedalglibenklamidtablete 5 mgA
Monozid 25HCTZtablete 25 mgC
Ibuprofen Farmavitaibuprofenfilm. tbl. 400 mgM
Ibuprofen Farmavitaibuprofenfilm. tbl. 600 mgM
Carvelolkarvediloltablete 3,125 mgC
Carvelolkarvediloltablete 6,25 mgC
Carvelolkarvediloltablete 12,5 mgC
Carvelolkarvediloltablete 25 mgC
Eracidklaritromicinfilm. tbl. 250 mgJ
Eracidklaritromicinfilm. tbl. 500 mgJ
Q-pinquetiapinfilm. tbl. 25 mgN
Q-pinquetiapinfilm. tbl. 100 mgN
Q-pinquetiapinfilm. tbl. 200 mgN
Arvindlamotrigintablete 25 mgN
Arvindlamotrigintablete 50 mgN
Arvindlamotrigintablete 100 mgN
Pinoxlerkanidipinfilm. tbl. 10 mgC
Irumedlizinopriltablete 5 mgC
Irumedlizinopriltablete 10 mgC
Irumedlizinopriltablete 20 mgC
Iruzid 10lizinopril+HCTZtablete 10+12,5 mgC
Iruzid 20lizinopril+HCTZtablete 20+12,5 mgC
Iruzid 20/25lizinopril+HCTZtablete 20+25 mgC
Cobalaminmekobalaminfilm. tbl. 0,5 mgB
Oximalmeloksikamtablete 7,5 mgM
Oximalmeloksikamtableta 15 mgM
Calixtamirtazapinfilm. tbl. 15 mgN
Calixtamirtazapinfilm. tbl. 30 mgN
Monlastmontelukasttbl. za žv. 5 mgR
Monlastmontelukastfilm. tbl. 10 mgR
Nibelnebivololtablete 5 mgC
Nofloxnorfloksacinfilm. tbl. 400 mgJ
Target plusomeprazolkapsule 20 mgA
Zontoppantoprazolfilm. tbl. 20 mgA
Zontoppantoprazolfilm. tbl. 40 mgA
Promazin Farmavitapromazinfilm. tbl. 25 mgN
Promazin Farmavitapromazinfilm. tbl. 100 mgN
Propafenon Farmavitapropafenonfilm. tbl. 150 mgC
Ulcodinranitidinfilm. tbl. 150 mgA
Prosperarisperidonfilm. tbl. 1 mgN
Prosperarisperidonfilm. tbl. 2 mgN
Prosperarisperidonfilm. tbl. 3 mgN
Rosixrosuvastatinfilm. tbl. 10 mgC
Rosixrosuvastatinfilm. tbl. 20 mgC
Sezolseknidazolfilm. tbl. 500 mgP
Setalinsertralinfilm. tbl. 50 mgN
Protectasimvastatinfilm. tbl. 10 mgC
Protectasimvastatinfilm. tbl. 20 mgC
Sulpirid Farmavitasulpiridkapsule 50 mgN
Tamosintamsulosinkapsule 0,4 mgG
Timolol Farmavitatimololkapi za oči 0,50%S
Tiramattopiramatfilm. tbl. 25 mgN
Tiramattopiramatfilm. tbl. 50 mgN
Tiramattopiramatfilm. tbl. 100 mgN
Zaracettramadol/parcetamolfilm. tbl. 37,5+325 mgN
Valvalsartanfilm. tbl. 80 mgC
Valvalsartanfilm. tbl. 160 mgC
Val Plusvalsartan+HCTZfilm. tbl. 80+12,5 mgC
Val Plusvalsartan+HCTZfilm. tbl. 160+12,5 mgC
NaslovINNOblik i jačinaATK

Vijesti

Dileme u svakodnevnoj farmakoterapiji10.11.2015.Izazovi i dileme sa kojima se liječnici svakodnevno suočavaju u praksi
Tehnologijom i optimizacijom poboljšavamo GDP standarde distribucije04.11.2015.Optimizacija poslovnih procesa u današnjem vremenu predstavlja važan element postojanja i djelovanja neke organizacije. Kontinuirano unapređenje poslovnih procesa rezultira smanjenjem troškova, uštedu vremena, poboljšanje kvalitete i konkurentsku prednost, a samim tim i ostanak na tržištu. Stoga je za organizacije vrlo važno da se poslovni procesi provode učinkovito.