Protecta 20mg

Protecta 20mg

simvastatin

C10AA01

 

SASTAV

Što sadrži PROTECTA?

Jedna filmom obložena tableta sadržava 10, 20 ili 40 mg simvastatina.

Pomoćne tvari: laktoza hidrat; celuloza, mikrokristalična; boja titanijevdioksid (E171).

Osim toga,

PROTECTA 10 mg sadrži boju željezni oksid, žuti i crveni (E172);
PROTECTA 20 mg boju željezni oksid, crni, crveni i žuti (E172);
PROTECTA40 mg boju željezni oksid, crveni i crni (E172).

Kako PROTECTA tablete izgledaju?

Protecta 10 mg filmom obložene tablete: ovalne, bikonveksne, filmom obložene tablete, boje breskve, sa urezanim znakom „10" na jednoj strani i razdjelnom crtom na drugoj strani. Protecta 20 mg filmom obložene tablete: ovalne, bikonveksne, filmom obložene tablete, žućkastosmeđe boje, sa urezanim znakom „20" na jednoj strani i razdjelnom crtom na drugoj strani. Protecta 40 mg filmom obložene tablete: ovalne, bikonveksne, filmom obložene tablete, cigla crvene boje, sa urezanim znakom „40" na jednoj strani i razdjelnom crtom na drugoj strani.
Napomena: Razdjelna crta za sve jačine nema ulogu podjele tablete na dvije jednake doze.

FARMACEUTSKI OBLIK I VELIČINA PAKIRANJA

Filmom obložena tableta.

PROTECTA 10 mg tablete: 28 (1x28) tableta u (PVC/PE/PVDC//AI) blister pakiranju, u kutiji.

PROTECTA 20 mg tablete: 28 (2x14) tableta u (PVC/PE/PVDC//AI) blister pakiranju, u kutiji.

PROTECTA 40 mg tablete: 28 (2x14) tableta u (PVC/PE/PVDC//AI) blister pakiranju, u kutiji.

 

FARMAKOTERAPIJSKA SKUPINA

Kako djeluje PROTECTA?

PROTECTA pripada skupini hipolipemika, lijekova za snižavanje razine lipida (kolesterola i triglicerida) u krvi.

 

PROIZVOĐAČ

Farmavita d.o.o. Sarajevo

Igmanska 5a, 71320 Vogošća, Bosna i Hercegovina

PROIZVOĐAČ GOTOVOG LIJEKA

Farmavita d.o.o. Sarajevo, BiH u suradnji sa

BELU PO lijekovi i kozmetika, d.d. Koprivnica, Republika Hrvatska

Igmanska 5a, Vogošća, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

NOSILAC DOZVOLE ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Farmavita d.o.o. Sarajevo

Igmanska 5a, Vogošća, Bosna i Hercegovina

NAČIN I MJESTO IZDAVANJA

PROTECTAse izdaje na Ijekarski recept, u apoteci.

 

TERAPIJSKE INDIKACIJE

Kada možete primijeniti PROTECTU?

PROTECTA se primjenjuje za snižavanje kolesterola i triglicerida u krvi. PROTECTA snižava razinu LDL-kolesterola (tzv. štetni kolesterol] i povećava razinu HDL-kolesterola (tzv. zaštitni kolesterol). PROTECTA se primjenjuje i za smanjivanje rizika povezanih s koronarnom bolesti srca jer smanjuje mogućnost nastajanja i usporava napredovanje ateroskleroze.

 

KONTRAINDIKACIJE

Kada ne smijete primijeniti PROTECTU?

PROTECTU ne smijete primijeniti ako ste već imali reakciju preosjetljivosti na bilo koji sastojak lijeka. PROTECTU ne smijete primijeniti ako imate poremećenu funkciju jetre, ako ste trudni ili dojite. PROTECTU ne smijete primijeniti ukoliko uzimate lijekove za liječenje gljivičnih bolesti -antimikotike (itrakonazol, ketokonazol), neke antibiotike (eritromicin, telitromicin, klaritromicin), lijek za liječenje depresije (nefazodon) ili lijekove za liječenje HIV infekcije (inhibitori HIV proteaze kao što su ritonavir, indinavir, nelfinavir ili sakvinavir).

 

MJERE OPREZA

O čemu trebate obavijestiti Ijekara prije primjene PROTECTE?

Obavijestite Ijekara o svim zdravstvenim problemima koje imate ili ste prije imali, kao i o svim alergijama.

Obavijestite svog Ijekara ako pijete znatne količine alkohola ili ste imali neku bolest jetre. Vaš Ijekar će možda odlučiti da je potrebno napraviti testove jetrene funkcije prije i tijekom primjene PROTECTE.

Obavijestite Ijekara ako imate problema s bubrezima.

Odmah se javite svom Ijekaru ukoliko osjetite neobjašnjivu bol, osjetljivost ili slabost u mišićima. Primjena simvastatina rijetko može uzrokovati teška mišićna oštećenja praćena poremećajima bubrežne funkcije.

Rizik od mišićnih oštećenja je veći u bolesnika:

 • u kojih se primjenjuju visoke doze PROTECTE
 • s bolestima bubrega
 • s bolestima štitnjače
 • u dobi iznad 70 godina
 • koji su već imali sličnih tegoba tijekom liječenja statinimo (lijekovima za snižavanje razine kolesterola u krvi kao što su simvastatin, pravastatin ili atorvastatin) ili fibratima (kao što su gemfibrozil ili bezafibrat]
 • s nasljednom bolešću mišića ili u onih koji imaju bliskog srodnika s nasljednom bolešću mišića.

 

INTERAKCIJE

Smijete li primjenjivati PROTECTU istodobno s drugim lijekovima?

Važno je da obavijestite Ijekara ili farmaceuta o drugim lijekovima koje uzimate, uključujući i one koje ste nabavili bez Ijekarskog recepta.

Kad se PROTECTA uzima istodobno s nekim lijekovima postoji povećani rizik od nastanka mišićnih tegoba. U te se lijekove ubrajaju:

 • antimikotici (itrakonazol, ketokonazol)

 • neki antibiotici (eritromicin,telitromicin, klaritromicin]

 • lijek za liječenje depresije (nefazodon)

 • lijekovi za liječenje HIV infekcije (inhibitori HIV proteaze)

 • lijek koji koči imuni sustav(ciklosporin)

 • danazol (sintetski steroid za liječenje endometrioze i cista u dojci)

 • lijekovi za snižavanje lipida u krvi (fibrati kao što su gemfibrozil i bezafibrat)

 • lijek za liječenje nepravilnog srčanog ritma (amiodaron)

 • lijekovi za liječenje nekih srčanih poremećaja (verapamil ili diltiazem)

 • lijekovi za snižavanje kolesterola u krvi (niacin ili nikotinska kiselina u dozi >1 g/dan).

Također je važno da svog Ijekara obavijestite ako uzimate antikoagulanse (lijekove za sprečavanje zgrušavanja krvi kao što je varfarin) ili fenofibrat (lijek iz skupine fibrata).

Sok od grejpa

Sok od grejpa sadržava određene sastojke koji utječu na metabolizam nekih lijekova, uključujući i PROTECTU. Ne preporučuje se konzumiranje soka od grejpa, jer to može povećati rizik od nastanka mišićnih tegoba.

 

POSEBNA UPOZORENJA

Što trebate znati prije primjene PROTECTE?

Trudnoća

Obavijestite Ijekara ako ste trudni ili planirate trudnoću. Ukoliko zatrudnite tijekom primjene PROTECTE odmah prekinite njezinu primjenu i javite se svom Ijekaru.

Dojenie

Ukoliko dojite nemojte primjenjivati PROTECTU.

Dieca

PROTECTA nije namijenjena za primjenu u djece.

Smijete li upravljati vozilima i strojevima dok primjenjujete PROTECTU?

Ne očekuje se da bi primjena PROTECTE mogla utjecati na Vašu sposobnost upravljanja vozilom ili strojevima. Međutim, budite oprezni ukoliko osjetite omaglicu.

 

DOZIRANJE I NAČIN PRIMJENE

Kako trebate primjenjivati PROTECTU?

Vrlo je važno da uzimate PROTECTU točno prema uputi Ijekara ili farmaceuta.

Uobičajena početna doza je 10-20 mg jednom na dan, navečer Preporučuje se PROTECTU uzimati navečer kako bi djelovala dok organizam proizvodi najviše kolesterola. Ljekar Vam može povećati dozu do najviše 80 mg jednom na dan. Doza od 80 mg je namijenjena za bolesnike s teškim oblikom hiperkolesterolemije i visokim rizikom od kardiovaskularnih komplikacija.

Ljekar Vam može propisati i manje doze, posebno ukoliko istodobno uzimate neke od gore navedenih lijekova ili imate problema s bubrezima.

Koliko dugo možete primjenjivati PROTECTU?

Uzimajte PROTECTU u preporučenoj dozi toliko dugo koliko Vam je ljekar propisao.

Prestanak primjene PROTECTE

Vrijednosti kolesterola u krvi mogu se ponovno povisiti ukoliko prestanete uzimati PROTECTU.

PREDOZIRANJE

Što trebate učiniti ako ste uzeli previše PROTECTE?

Nikad ne uzimajte više tableta PROTECTE nego što Vam je ljekar propisao. U slučaju da ste prekoračili preporučenu dozu, odmah se javite Ijekaru.

NUSPOJAVE

Koje neželjene učinke može uzrokovati PROTECTA?

Kao i ostali lijekovi, PROTECTA može uzrokovati neželjene učinke (nuspojave). U većini slučajeva nuspojave su bile blage i kratkotrajne.

Nuspojave koje se rijetko javljaju pri primjeni PROTECTE su: probavne tegobe (kao što su mučnina, zatvor, proljev, nadutost, dispepsija i bolovi u abdomenu), slabost, glavobolja, omaglica, utrnulost ili gubitak osjeta u rukama i nogama, ispadanje kose, osip, svrbež, problemi sjetrom (karakterizirani žutom bojom kože i bjeloočnica, svrbežom, tamno obojenom mokraćom i svijetlom stolicom), mišićne tegobe (bol, osjetljivost ili slabost u mišićima) ili alergijska reakcija (otečenost lica, jezika ili vrata, bolovi u zglobovima, upala zglobova i krvnih žila, krvni podljevi, osip, crvenilo kože, otečenost, povećana osjetljivost na svjetlo, vrućica, teškoće s disanjem i umor). Ukoliko je alergijska reakcija težeg oblika praćena teškoćama disanja, trebate se odmah javiti svom Ijekaru. O svakoj nuspojavi obavijestite svog Ijekara III farmaceuta I

 

ROK VALJANOSTI:

Tri (3) godine od datuma proizvodnje.

Lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakovanju.

NAČIN ČUVANJA LIJEKA

Lijek čuvajte pri temperaturi ispod 25°C. Lijek čuvajte Izvan dohvata i pogleda djecel

BROJ I DATUM RJEŠENJA

PROTECTA 10 mg tablete (28 x 10 mg): datum: 27.09.2010; broj rješenja: 04-07.1-2058-7/10

PROTECTA 20 mg tablete (28 x 20 mg): datum: 27.09.2010; broj rješenja: 04-07.1-2058-8/10

PROTECTA 40 mg tablete (28x40 mg): datum: 27.09.2010; broj rješenja:04-07.1-2058-9/10

DATUM REVIZIJE TEKSTA

Mart 2012.

 

Ostala pakovanjaVijesti

Dileme u svakodnevnoj farmakoterapiji10.11.2015.Izazovi i dileme sa kojima se liječnici svakodnevno suočavaju u praksi
Tehnologijom i optimizacijom poboljšavamo GDP standarde distribucije04.11.2015.Optimizacija poslovnih procesa u današnjem vremenu predstavlja važan element postojanja i djelovanja neke organizacije. Kontinuirano unapređenje poslovnih procesa rezultira smanjenjem troškova, uštedu vremena, poboljšanje kvalitete i konkurentsku prednost, a samim tim i ostanak na tržištu. Stoga je za organizacije vrlo važno da se poslovni procesi provode učinkovito.