Q-pin 100mg

Q-pin 100mg

kvetiapin

U ovom uputstvu možete pročitati sljedeće:

 1. Šta je Q-PIN i za šta se upotrebljava?

 2. Šta morate znati prije nego počnete uzimati Q-PIN?

 3. Kako uzimati Q-PIN?

 4. Mogući neželjeni efekti Q-PINA

 5. Kako čuvati Q-PIN?

 6. Dodatne informacije

 

1. ŠTA JE Q-PIN I ZA ŠTA SE UPOTREBLJAVA?

Q-PIN pripada skupini antipsihotika.

Q-PIN se upotrebljava u ublažavanju simptoma šizofrenije kao što su halucinacije (na primjer kada se čuju neobjašnjivi glasovi), neobične i zastrašujuće misli, promjene u ponašanju, usamljenost i zbunjenost. O-PIN se također koristi u liječenju maničnih poremećaja raspoloženja kada se osoba osjeća pretjerano uzbuđeno, ima smanjenu potrebu za snom, pretjerano je pričljiva, ima ubrzane misli i idejete je pretjerano razdražljiva.

 

2. ŠTA MORATE ZNATI PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI Q-PIN?

Q-PIN ne smijete upotrebljavati ako ste preosjetljivi na kvetiapin ili na bilo koji od sastojaka ovog lijeka. Budite posebno oprezni ako:

 • ste trudni, planirate trudnoću ili dojite,

 • imate problema sa srcem,

 • imate snižen krvni tlak,

 • ste imali moždani udar,

 • imate problema s jetrom,

 • ste ikada imali epileptički napad,

 • znate da ste nekada imali sniženi broj bijelih krvnih ćelija stoje moglo biti povezano s uzimanjem nekog lijeka,

 • imate šećernu bolest.

Ukoliko niste sigurni da li se nešto od gore navedenog odnosi na Vas, javite se svom Ijekaru.

Ako ste do sada uzimali neki drugi lijek u svrhu liječenja Vaših simptoma te zbog toga izgubili menstruaciju, promjena terapije na Q-PIN može ponovno uspostaviti redovita menstruacijska krvarenja.

Uzimanje drugih lijekova sa Q-PIN-om

Obavijestite svog Ijekara o svim lijekovima koje uzimate ili ste nedavno uzimali, uključujući i one koje ste kupili bez recepta. Ukoliko ste zaprimljeni u bolnicu, obavijestite nadležnog Ijekara da uzimate Q-PIN kao i o bilo kojim drugim lijekovima koje uzimate. Obavijestite Ijekara o drugim lijekovima koje uzimate jer neki lijekovi mogu ometati djelovanje drugih.

Obavijestite Ijekara ako uzimate neki od sljedećih lijekova: lijek zbog anksioznosti, depresije, ili epilepsije (na primjer fenitoin ili karbamazepin), protiv bakterijske ili gljivične infekcije (na primjer eritromicin ili ketokonazol), ili lijek za regulaciju povišenog krvnog tlaka. Također, recite Ijekaru ako uzimate rifampicin (za liječenje tuberkuloze), barbiturate (zbog nesanice) ili tioridazin (za liječenje psihičkih bolesti).

Uzimanje hrane i pića sa Q-PIN-om

Q-PIN tablete možete uzimati neovisno o jelu. Tablete treba progutati cijele svodom.

Budite oprezni s konzumacijom alkoholnih pića jer u kombinaciji s Q-PINOM ona mogu izazvati pospanost.

Trudnoća i dojenje

Nema podataka o primjeni 0.-PINA tokom trudnoće. U dogovoru s Vama ljekar će procijeniti koliko očekivana korist liječenja opravdava mogući rizik.

Nije poznato u kojoj se mjeri Q-PIN izlučuje u majčino mlijeko. Stoga se preporučuje prekinuti dojenje tokom terapije 0.-PINOM.

Upravljanje vozilima i mašinama

A Trigonik, lijek sa mogućim uticajem na psihofizičke sposobnosti (upozorenje prilikom upravljanja motornim vozilima i mašinama). Q-PIN može uzrokovati pospanost. Provjerite kako 0.-PIN djeluje na Vas prije nego krenete upravljati motornim vozilima ili mašinama. Lijek može uticati na psihofizičke sposobnosti pacijenta. Potrebno je upozoriti pacijenta da o tome vodi računa ukoliko za vrijeme uzimanja lijeka upravlja motornim vozilima ili mašinama.

Ostala upozorenja

Q-PIN tablete sadrže mliječni šećer (laktozu). Stoga ako bolujete od nekog oblika nepodnošljivosti šećera, prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek obavijestite o tome svog Ijekara.

 

3. KAKO UZIMATI Q-PIN?

Ljekar Vam može dati drugačije upute o uzimanju lijekova od ovdje navedenih.

Važno je da uzimate lijek onako kako Vam je odredio Vaš ljekar. Ako niste sigurni kako trebate uzimati lijek, uvijek pitajte svog Ijekara.

Q-PIN tablete treba progutati cijele svodom. Nemojte ih žvakati.

Vaš će ljekar odrediti početnu dozu lijeka ovisno o simptomima bolesti. Početna doza obično iznosi 50 mg (dvije tablete od 25 mg) prvog dana terapije, 100 mg drugog dana, 200 mg trećeg dana i 300 mg četvrtog dana terapije. Doziranje lijeka može se započeti i sa 100 mg prvog dana terapije, 200 mg drugog dana, 300 mg trećeg dana i 400 mg četvrtog dana terapije.

Nakon toga ljekar će odrediti koliko dnevno tableta Q-PINA trebate uzimati (obično dva puta na dan). Ukupna dnevna doza može biti u rasponu od 150 mg do 800 mg. Doza koju će Vam propisati Vaš ljekar ovisi o Vašoj reakciji na liječenje Q-PINOM.

Q-PIN tablete mogu biti različitih doza, a svaka jačina ima drugačiju boju. Stoga Vas ne bi trebalo iznenaditi da tablete Q-PINA nisu uvijek iste boje.

Ako trebate uzimati Q-PIN tokom dužeg perioda, moguća je pojava nevoljnih pokreta različitih dijelova tijela, prvenstveno mišića lica i jezika. Obavijestite Ijekara o pojavi ovakvih smetnji.

Ako imate šećernu bolest ili nosite rizik za pojavu šećerne bolesti, ljekar će prema potrebi odrediti kontrolu nivoa šećera u krvi tokom uzimanja Q-PINA.

Bolesnici s poremećajem rada bubrega ili jetre

Ako imate problema s radom bubrega ili jetre, ljekar može smanjiti dozu Q-PINA.

Starije osobe

U starijih osoba ljekar može propisati manju dozu Q-PINA.

Djeca i adolescenti

Ne preporučuje se primjena Q-PIN tableta.

Ako ste uzeli više Q-PIN tableta nego što ste trebali

Ukoliko ste slučajno uzeli više Q-PIN tableta nego što Vam je ljekar propisao, odmah se javite najbližoj hitnoj pomoći ili o tome obavijestite svog Ijekara ili farmaceuta. Uzmite preostale tablete ili uputstvo o lijeku sa sobom kako bi zdravstveni radnici kojima ste se obratili znali tačno koji ste lijek uzeli.

Simptomi predoziranja uključuju vrtoglavicu, izrazitu pospanost, ubrzani rad srca i niski krvni tlak.

Ako ste zaboravili uzeti Q-PIN tabletu

Ako zaboravite uzeti jednu dozu, uzmite je čim se sjetite, osim ako nije blizu uobičajeno vrijeme za dozu. U tom slučaju preskočite dozu koju ste zaboravili i nastavite sa sljedećom dozom u uobičajeno vrijeme. Nemojte uzeti dvije doze istovremeno.

Ako prestanete uzimati Q-PIN tablete

Ako naglo prekinete uzimanje lijeka, moguća je pojava sljedećih tegoba: mučnina, povraćanje, nesanica ili nevoljni, trzajni pokreti dijelova tijela. Osim toga, moguća je ponovna pojava simptoma bolesti zbog kojih ste i započeli s uzimanjem Q-PINA.

Dozu lijeka potrebno je postupno smanjivati pridržavajući se savjeta Vašeg Ijekara. Za dodatne informacije javite se svom Ijekaru.

Ako se niste prethodno savjetovali s Ijekarom, nemojte prestati s uzimanjem tableta iako se bolje osjećate.

 

4. MOGUĆI NEŽELJENI EFEKTI

Poput svih lijekova, Q-PIN tablete mogu izazvati neželjene efekte u nekih bolesnika.

Tokom primjene ovog lijeka, možete primijetiti sljedeće neželjene efekte:

Vrlo često (javljaju se u više odi na 10):

Centralni nervni sistem: vrtoglavica, pospanost (može prestati u nastavku liječenja).

Često (javljaju se u manje odIna 10, a uviše odIna 100 slučajeva):

Probavnisistem: zatvor stolice, loša probava. Srce i krvni sudovi: nagli pad krvnog tlaka prilikom ustajanja, što može izazvati vrtoglavicu ili omaglicu, ubrzani rad srca, oticanje ruku i nogu.

Centralni nervni sistem: nesvjestica, suha usta

Opći neželjeni efekti: osjećaj slabosti, dobivanje na tjelesnoj težini uglavnom tokom prvih tjedana liječenja, začepljen nos.

Manje često (javljaju se u manje od 1 na 100, a u više od 1 na 1000 slučajeva):

Koža: alergijska reakcija koja može uključivati crvenilo kože (urtikarija ili koprivnjača) i oticanje kože

Centralni nervni sistem: epileptički napad.

Rijetko (javljaju se u manje od 1 na 1000, a u više od 1 na 10000 slučajeva):

Centralni nervni sistem:vrlo jaka pospanost, smanjena budnost.

Mišići i kosti: ukočenost mišića.

Srce i krvni sudovi: izraziti porast krvnog tlaka ili ubrzanje rada srca, prijapizam (dugotrajna i bolna erekcija).

Opći neželjeni efekti: groznica

Vrlo rijetko (javljaju se u manje od 1 na 10000 slučajeva):

Metabolizam: povišeni šećer u krvi, pogoršanje već postojeće šećerne bolesti.

Ovaj popis neželjenih efekata lijeka ne bi Vas trebao uznemiriti jer vjerovatno ništa od navedenog nećete doživjeti.

Ako bilo koji od neželjenih efekata postane ozbiljan ili primijetite pojavu neželjenog efekta koji nije naveden u ovome uputstvu, molimo Vas da o tome obavijestite Vašeg Ijekara ili farmaceuta.

U slučaju pojave sljedećih smetnji, prestanite uzimati Q-PIN te se odmah javite Ijekaru ili najbližoj hitnoj pomoći:

 • groznica, dugotrajna grlobolja ili afte u ustima, ubrzano disanje, znojenje, ukočenost mišića, osjećaj neuobičajene slabosti ili omaglica,

 • epileptički napad,

 • alergijska reakcija karakterizirana crvenilom kože (urtikarija ili koprivnjača) te oticanjem kože i usnica,

 • prijapizam (dugotrajna i bolna erekcija).

Ako primijetite bilo koji neželjeni efekat potrebno je obavijestiti Ijekara ili farmaceutal

 

5. KAKO ČUVATI Q-PIN

Lijek čuvajte izvan dohvata i pogleda djece!

Lijek čuvajte u originalnom pa kovanju do 25° C.

Rok trajanja: 3 (tri) godine od datuma proizvodnje.

Q-PIN se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka trajanja navedenog na pakovanju.

 

6. DODATNE INFORMACIJE

Šta Q-PIN sadrži?

Aktivna supstanca je kvetiapin.

Q-PIN 25 mg filmom obložene tablete: jedna tableta sadrži 25 mg kvetiapina u obliku kvetiapin fumarata.
Q-PIN 100 mg filmom obložene tablete: jedna tableta sadrži 100 mg kvetiapina u obliku kvetiapin fumarata.
Q-PIN 200 mg filmom obložene tablete: jedna tableta sadrži 200 mg kvetiapina u obliku kvetiapin fumarata.

Pomoćne supstance su: Tabletna jezgra

Hipromeloza; kalcijev hidrogenfosfat dihidrat; laktoza hidrat; kukuruzni škrob; natrijev škroboglikolat, vrste A; magnezijev stearat; celuloza, mikrokristalična; talk; silicijev dioksid, koloidni, bezvodni.

Film ovojnica

Q-PIN 25 mg filmom obložene tablete: crveni i žuti željezov oksid (E172); hipromeloza; titanijev dioksid (E171); makrogol 400; sunset yellow(E110);

Q-PIN 100 mg filmom obložene tablete: žuti željezov oksid (E172); hipromeloza; titanijevdioksid(E171); makrogol 400.

Q-PIN 200 mg filmom obložene tablete: hidroksipropil celuloza; hipromeloza; titanijevdioksid(E171), talk.

Kako Q-PIN izgleda i sadržaj pa kovanja?

Q-PIN 25 mg je okrugla, bikonveksna, filmom obložena tableta boje breskve.

Q-PIN 100 mg je okrugla, bikonveksna, filmom obložena tableta žute boje, sa diobenom crtom na jednoj strani.

Q-PIN 200 mg je okrugla, bikonveksna, filmom obložena tableta bijele boje, sa diobenom crtom na jednoj strani.

Q-PIN 25 mg tablete: 60 (2x30) tableta u PVC/AI blisteru, u kutiji. Q-PIN 100 mg tablete i 0.-PIN 200 mg tablete: 60 (4 x 15) tableta u PVC/AI blisteru, u kutiji.

Režim izdavanja

Lijek se izdaje uz Ijekarski recept, u apoteci.

 

PROIZVOĐAČ

Farmavita d.o.o. Sarajevo
Igmanska 5a, 71320 Vogošća, Bosna i Hercegovina

PROIZVOĐAČ GOTOVOG LIJEKA

Farmavita d.o.o. Sarajevo, BiH (u saradnji sa Belupo lijekovi i kozmetika, d.d. Koprivnica, Republika Hrvatska) Igmanska 5a, Vogošća, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

NOSILAC DOZVOLE ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Farmavita d.o.o. Sarajevo
Igmanska 5a, Vogošća, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

DATUM I BROJ DOZVOLE ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Film obložena tableta, 60x25mg datum: 02.08.2011; broj rješenja: 04-07.1-2206/11

Film obložena tableta, 60xl00mg datum: 02.08.2011; broj rješenja: 04-07.1-2205/11

Film obložena tableta, 60x200mg datum: 02.08.2011; broj rješenja: 04-07.1-2204/11

Ostala pakovanjaVijesti

Dileme u svakodnevnoj farmakoterapiji10.11.2015.Izazovi i dileme sa kojima se liječnici svakodnevno suočavaju u praksi
Tehnologijom i optimizacijom poboljšavamo GDP standarde distribucije04.11.2015.Optimizacija poslovnih procesa u današnjem vremenu predstavlja važan element postojanja i djelovanja neke organizacije. Kontinuirano unapređenje poslovnih procesa rezultira smanjenjem troškova, uštedu vremena, poboljšanje kvalitete i konkurentsku prednost, a samim tim i ostanak na tržištu. Stoga je za organizacije vrlo važno da se poslovni procesi provode učinkovito.