Val 80mg

Val 80mg

SASTAV

Što sadržavaju VAL tablete?

Djelatna tvar je valsartan.

Svaka VAL40 mg tableta sadržava 40 mgvalsartana. Svaka VAL 80 mg tableta sadržava 80 mgvalsartana. Svaka VAL 160 mg tableta sadržava 160 mgvalsartana.

Pomoćni sastojci su: laktoza hidrat; celuloza, mikrokristalična; karmelozanatrij, umrežena; povidon; talk; magnezijev stearat; silicijev dioksid, koloidni, bezvodni; polifvinilni alkohol); boja titanijev dioksid (£171); makrogol3350; lecitin; boja žutiželjezov oksid (E172).

Svaka VAL 80 mg tableta i VAL 160 mg tableta također sadržava boju crveni željezov oksid (El 72).


FARMACEUTSKI OBLIK I VELIČINA PAKIRANJA

Filmom obložena tableta. VAL 40 mg i 80 mg tablete:

28(lx28)tabletauPVC/PE/PVDC//Alblisteru,ukutiji. VAL 160 mg tablete:

28 (2 x 14) tableta u PVC/PE/PVDC//AI blisteru, u kutiji.


FARMAKOTERAPIJSKA SKUPINA

VAL pripada skupini lijekova koji se nazivaju antagonisti angiotenzin II receptora.

 

PROIZVOĐAČ

Farmavita d.o.o. Sarajevo, Igmanska 5a, 71320 Vogošća, Bosna i Hercegovina.

PROIZVOĐAČ GOTOVOG LIJEKA

Farmavita d.o.o. Sarajevo, BiH u suradnji sa BELUPO lijekovi i kozmetika, d.d. Koprivnica, Republika Hrvatska Igmanska 5a, Vogošća, Sarajevo, Bosna i Hercegovina.

NOSILAC DOZVOLE ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Farmavita d.o.o. Sarajevo

Igmanska 5a, Vogošća, Sarajevo, Bosna i Hercegovina.

NAČIN I MJESTO IZDAVANJA

Lijekse izdaje na Ijekarski recept, u apoteci.

 

U ovoj uputi možete pročitati sljedeće:

 1. Za što se upotrebljavaju VAL tablete?
 2. Što morate znati prije nego počnete uzimati VAL tablete?
 3. Kako uzimati VAL tablete?
 4. Mogući neželjeni učinci VAL tableta
 5. Rokvaljanosti i čuvanje VAL tableta

 

1.    ZAŠTO SE UPOTREBLJAVAJU VAL TABLETE?

VAL tablete se upotrebljavaju:

 • za liječenje visokog krvnogtlaka(hipertenzije)
 • nakon srčanog udara (12 sati do 10 dana)
 • za liječenje simptomatskog zatajenja srca kada se ACE-inhibitori (lijekovi za liječenje zatajenja srca) ne smiju primijeniti
 • kao dodatak ACE inhibitorima kada se ne smiju primijeniti beta-blokatori (lijekovi za liječenje zatajenja srca).

 

2.    ŠTO MORATE ZNATI PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI VAL TABLETE?

VAL tablete ne smijete upotrebljavati:

 • ako ste preosjetljivi na valsartan ili na neki od pomoćnih sastojaka lijeka
 • ako ste trudni ili dojite
 • ako bolujete od teškog oštećenja rada bubrega ili jetre ili ste na dijalizi.

Budite posebno oprezni:

 • ako imate bolest bubrega ili jetre
 • ako uzimate diuretike koji štede kalij, nadomjeske kalija ili nadomjeske soli koji sadrže kalij ili druge lijekove koji povećavaju razinu kalija u krvi (npr. heparin). U tom slučaju potrebno je održavati razinu kalija u krvi u granicama normale.
 • ako imate tešku bolest srca poput simptomatskog zatajenja srca ili srčanog udara
 • ako imate suženje bubrežne arterije
 • ako Vam je nedavno transplantiran bubreg (dobili ste novi bubreg)
 • ako bolujete od aldosteronizma (bolesti u kojoj nadbubrežna žlijezda proizvodi previše hormona aldosterona), primjena VALA se ne preporučuje.
 • ako imate proljev ili povraćate ili uzimate visoke doze diuretika (tablete za mokrenje)
 • ako uzimate VAL za liječenje srčanog udara ili simptomatskog zatajenja srca. Vaš ljekar će Vam tijekom liječenja kontrolirati funkciju bubrega.

Djeca i adolescenti

Ne primjenjujte VAL tablete u djece i adolescenata mlađih od 18 godina.

Starije osobe (stariji od 65 godina)

Ako ste stariji od 65 godina možete uzimati VAL tablete.

Trudnoća i dojenje

Pitajte svog Ijekara ili farmaceuta za savjet prije nego li počnete uzimati bilo koji lijek.
Ne uzimajte VAL tablete ako ste trudni. Njihova primjena tijekom trudnoće može izazvati teško oštećenje ploda. Vrlo je važno da odmah obavijestite svog Ijekara ukoliko ste trudni ili planirate trudnoću.
Ne uzimajte VAL tablete ako dojite. Važno je da obavijestite svog Ijekara da dojite.

Upravljanje vozilima i strojevima

Poput svih lijekova koji se koriste za liječenje povišenog krvnog tlaka, VAL može u rijetkim slučajevima izazvati vrtoglavicu te smanjenu sposobnost koncentracije. Ne upravljajte vozilima ili strojevima ukoliko su ti simptomi prisutni.

Istodobna primjena drugih lijekova

Obavijestite svog Ijekara o svim lijekovima koje uzimate ili ste nedavno uzimali, uključujući i one koje ste kupili bez recepta. Ukoliko ste primljeni u bolnicu, obavijestite nadležnog Ijekara da uzimate VAL kao i o bilo kojim drugim lijekovima koje uzimate.

Neki se lijekovi ne smiju istodobno koristiti, dok se terapija s drugima mora prilagoditi (npr. doziranje).

Obavijestite svog Ijekara ako uzimate neki od sljedećih lijekova:

 • lijekove koji snižavaju krvni tlak, pogotovo tablete za mokrenje (diuretike)
 • diuretike koji štede kalij, nadomjeske kalija ili nadomjeske soli koji sadrže kalij ili druge lijekove koji povećavaju visinu kalija u krvi (npr. heparin)
 • ako se nakon srčanog udara liječite ACE-inhibitorima (lijekovi koji se koriste u liječenju srčanog udara), ne preporučuje se primjena VALA.
 • ako se nakon simptomatskog zatajenja srca liječite kombinacijom ACE-inhibitora i beta-blokatora (lijekovi za liječenje srčanog udara), ne preporučuje se primjena VALA.
 • nesteroidne protuupalne lijekove - lijekovi za otklanjanje boli
 • litij - lijek koji se koristi u liječenju nekih duševnih bolesti.

 

3. KAKO UZIMATI VALTABLETE?

Pri primjeni VAL tableta strogo slijedite upute koje Vam je dao Vaš Ijekar. Ukoliko niste sigurni kako trebate primjenjivati ovaj lijek, zatražite savjet od svojeg Ijekara ilifarmaceuta. VAL tabletu treba progutati s dosta tekućine (pola čaše vode). Tablete možete uzeti neovisno o obroku (prije, poslije ili za vrijeme obroka).

Liječenje povišenog krvnog tlaka (hipertenzije)

Uobičajena doza je 80 mg na dan.

U nekim slučajevima Ijekar Vam može propisati veću dozu (npr. 160 mg ili 320 mg) ili je kombinirati s drugim lijekovima (npr. diureticima).

Srčani udar

Nakon srčanog udara liječenje se u većini slučajeva započinje rano nakon 12 sati, uobičajeno s malim dozama od 20 mg (pola VAL40 mg tablete) dva puta na dan. Ljekar će Vam postupno povećavati dozu tijekom nekoliko tjedana do najveće preporučene doze od 160 mg dva puta na dan. VAL se može uzimati zajedno s drugim lijekovima koji se koriste za liječenje srčanog udara. Ljekar će odlučiti koja je terapija najprikladnija za Vas. Konačna doza ovisi o individualnoj podnošljivosti lijeka.

Zatajenjesrca

Liječenje obično započinje s 40 mg dva puta na dan. Ljekar će Vam postupno povećavati dozu tijekom nekoliko tjedana do najveće preporučene doze od 160 mg dva puta na dan. VAL se može uzimati uz druge lijekove koji se koriste za liječenje zatajenja srca. Ljekar će odlučiti koja je terapija najprikladnija za Vas. Konačna doza ovisi o individualnoj podnošljivosti lijeka.

Što morate poduzeti ako ste uzeli previše VALA?

Ukoliko osjetite jaku vrtoglavicu i/ili slabost, ležite i odmah pozovite Ijekara.

Ako ste slučajno uzeli više VAL tableta nego što Vam je Ijekar propisao, odmah se javite najbližoj hitnoj pomoći ili o tome obavijestite svojeg Ijekara ili farmaceuta. Uzmite preostale tablete ili uputu o lijeku sa sobom kako bi zdravstveni djelatnici kojima ste se obratili znali točno koji ste lijek uzeli.

Što ako zaboravite uzeti tabletu?

Ako ste zaboravili uzeti tabletu, uzmite propuštenu dozu ako nije prošlo više od 12 sati od uobičajenog vremena za uzimanje lijeka. Ako je prošlo više od 12 sati, preskočite propuštenu dozu, a sljedeću uzmite u uobičajeno vrijeme. Nikad nemojte udvostručavati dozu kako biste nadoknadili propuštenu. Često propuštanje uzimanja VAL tableta treba izbjegavati.

Ako prestanete uzimati VAL

Prekid liječenja VALOM može dovesti do pogoršanja bolesti. Ne prekidajte liječenje VALOM prije nego se savjetujete s Ijekarom.

 

4. MOGUĆI NEŽEUENI UČINCI VALTABLETA

Poput svih lijekova i VAL može izazvati neželjene učinke kod nekih bolesnika.

Slijedeći simptomi zahtijevaju hitnu liječničku pomoć:

 • angioedem
 • oticanje lica, jezika i ždrijela
 • oteža no guta nje
 • osip i otežano disanje.

Sljedeći neželjeni učinci su se vrlo često javljali (javljaju se u manje od 1 na 10 slučajeva): virusne infekcije i omaglica koje se javljaju kod naglog ustajanja izsjedećeg ili ležećeg položaja.

Često su zabilježeni sljedeći neželjeni učinci (javljaju se u manje od 1 na 100 slučajeva): iznenadni gubitak svijesti ili nesvjestica, otežano disanje, otok stopala ili nogu uslijed nakupljanja tekućine, infekcija gornjih dišnih putova, bolno ždrijelo i otežano gutanje, upala sinusa, povišena razina kalija u krvi, poremećaji spavanja, vrtoglavica, pad krvnog tlaka (češće kod bolesnika sa zatajenjem srca), kašalj, proljev, bol u leđima ili želucu, umor, slabost, loše raspoloženje (depresija), svrbež, crvenilo i otok oka (konjunktivitis), krvarenje iz nosa, bolovi i grčevi u mišićima te artritis.

Rijetko su zabilježeni sljedeći neželjeni učinci (javljaju se u manje od 1 na 1000 slučajeva): otok lica, usana, usne šupljine, jezika ili grla koji može biti razlog otežanom gutanju, disanju ili govoru (češće se pojavljuje kod bolesnika nakon srčanog udara) koje prate osip i svrbež (kao simptomi alergijske reakcije), upala krvnih žila, jaka žareća ili probadajuća bol duž pojedinih živaca, vrtoglavica (češća kod bolesnika sa zatajenjem srca), osip i svrbež.

Vrlo rijetko su zabilježeni sljedeći neželjeni učinci (javljaju se u manje od 1 na 10000 slučajeva): sniženje broja trombocita karakterizirano sklonošću krvarenja ili češćom pojavom modrica, oštećenje funkcije bubrega (češća pojava kod bolesnika nakon srčanog udara ili kod bolesnika sa zatajenjem srca), rinitis (hunjavica), smanjeno stvaranje ili prestanak stvaranja mokraće, pospanost, mučnina, povraćanje, otežano disanje (češća pojava u bolesnika nakon srčanog udara), glavobolja (češća pojava kod bolesnika sa zatajenjem srca), bolovi u želucu, mučnina (češća pojava kod bolesnika sa zatajenjem srca), gastritis (upala želuca) i jako krvarenje.

O svakoj nuspojavi obavijestite svog Ijekara ili farmaceuta I

 

5. ROK VALJANOSTI I ČUVANJE VAL TABLETA

3 godine. Otisnut je na pa kovanju.

Lijek se ne smije primijeniti nakon isteka roka valjanosti!

NAČIN ČUVANJA LIJEKA

Lijek čuvajte na temperaturi ispod 25^C.
Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djecel

DATUM I BROJ RJEŠENJA

VAL 40 mg tableta: datum: 27.09.2010; broj rješenja: 04-07.1-2058-4/10

VAL 80 mg tableta: datum: 27.09.2010; broj rješenja: 04-07.1-2058-5/10

VAL 160 mg tableta: datum: 27.09.2010; broj rješenja: 04-07.1-2058-6/10

DATUM REVIZIJE UPUTE

Septembar 2010. god.

Ostala pakovanjaVijesti

Dileme u svakodnevnoj farmakoterapiji10.11.2015.Izazovi i dileme sa kojima se liječnici svakodnevno suočavaju u praksi
Tehnologijom i optimizacijom poboljšavamo GDP standarde distribucije04.11.2015.Optimizacija poslovnih procesa u današnjem vremenu predstavlja važan element postojanja i djelovanja neke organizacije. Kontinuirano unapređenje poslovnih procesa rezultira smanjenjem troškova, uštedu vremena, poboljšanje kvalitete i konkurentsku prednost, a samim tim i ostanak na tržištu. Stoga je za organizacije vrlo važno da se poslovni procesi provode učinkovito.