Proizvodnja i kvaliteta.

Kroz protekle godine uspostavili smo sistem upravljanja kvalitetom na principima svjetski harmonizirane farmaceutske regulative. Efikasnost izvođenja poslovnih procesa kontinuirano se provjerava i unapređuje kroz sve faze.

Primjenjujemo najbolje prakse u planiranju, kvaliteti i upravljanju radnim procesima i ljudskim resursima. S pravom kažemo da kvalitet ugrađujemo u naše procese i proizvode.

Kvalifikovana i vrhunski održavana proizvodna i kontrolno-analitička oprema, validirani postupci i educiran stručni kadar garant su kvalitete naših proizvoda.