Briga za okoliš

Kao društveno odgovornoj kompaniji prioritet nam je bio implementirati savremene standarde za zaštitu okoliša.

Uspostavili smo integralni sistem upravljanja opasnim otpadom i emisijama u zrak i vodu, kao i monitoring emisija prema zahtjevima zakonske regulative i okolinske dozvole.