Lupocet čepići

LUPOCET 120 mg čepići

10 čepića u strip pakiranju

Jedan čepić sadržava 120 mg paracetamola.

Paracetamol je indiciran u djece za snižavanje povišene tjelesne temperature koje je povezana s prehladom, gripom, dječjim zaraznim bolestima (npr. vodene kozice, hripavac, ospice, zaušnjaci) ili reakcijom na cijepljenje, kao i za ublažavanje zubobolje, glavobolje, grlobolje, boli pri nicanju zuba, nakon operacija i ozljeda te boli u mišićima i zglobovima.
Primjena paracetamola u obluku čepića osobito je pogodna za bolesnike koji ne mogu uzimati sirup (npr. nakon operativnog zahvata ili kod mučnine i povraćanja).

Doziranje i način primjene: Ovaj je lijek namijenjen za rektalnu primjenu u djece.

Doziranje se treba temeljiti na tjelesnoj masi djeteta. Približna dob u odnosu na tjelesnu masu navedena je samo kao smjernica. Preporučena pojedinačna doza paracetamola je 10 – 15 mg/kg tjelesne mase, a najveća dnevna doza je 60 mg/kg na dan. Preporučene pojedinačne doze treba uzimati po mogućnosti u razmaku od 6 sati, ali nikako u razmacima kraćim od 4 sata niti više od četiri doze tijekom 24 sata.

LUPOCET čepići primjenjuju se u djece tjelesne mase 8 kg do 20 kg (približne dobi od 6 mjeseci do 5 godina). Djeca tjelesne mase od 8 do 10 kg (otprilike 6 mjeseci do 1 godine) Jedan LUPOCET čepić. Ako je potrebno, doza se može ponoviti nakon 6 sati. Ne smiju se primijeniti više od 4 doze na dan. 3

Djeca tjelesne mase od 10 do 20 kg (otprilike 1 do 5 godina) 1-2 LUPOCET čepića. Ako je potrebno, doza se može ponoviti nakon 6 sati. Ne smiju se primijeniti više od 4 doze na dan. Način primjene Za rektalnu primjenu. Primjenjivati se smiju isključivo cijeli čepići. Čepići se ne smiju lomiti.