Stranica u pripremi...

Uprava društva

Igmanska 5a, 71320 Vogošća

Tel: +387 33 476 320

Fax: +387 33 476 321

E-mail: farmavita@farmavita.ba

Prodaja

Tel: +387 33 476 323

Fax: +387 33 476 350

E-mail: prodaja@farmavita.ba